Ambasada Danii Warszawie we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP) oraz Mazowiecka Okręgową Izba Architektów RP (MaPIA RP) zorganizowała seminarium i warsztaty na temat zrównoważonej architektury i planowania przestrzeni miejskiej w kontekście realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN 17 Sustainable Goals).

17 celów zrównoważonego rozwoju (17 UN SDG) – odzwierciedla dążenia społeczności do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Cele definiują wyzwania, z którymi mierzą się społeczeństwa, włączając te które również dotyczą klimatu i degradacji środowiska. Planowanie przestrzeni miejskiej, architektura i środowisko naturalne są powiązane z każdym z celów zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania architektoniczne mogą uwzględniać aktualne wyzwania środowiskowe: zużycie energii, zmieniający się klimat, zwiększoną ilość odpadów i zdrowie mieszkańców.

Ze strony duńskiej w Konferencji wzięli udział Pani Sofie Stilling z Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych, Szkoły Architektury, Designu i Konserwacji (KADK), przedstawiciele biur architektonicznych SLA i Urban Power, realizujących projekty wpisujące się w koncepcje realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

X