zdjęcie z wydarzenia

.

  • 8.03.2019-26.05.2019

W rankingach jakości i zadowolenia z życia duńskie miasta zawsze zajmują najwyższe lokaty. Modelowe eko-budynki, osiedla wielofunkcyjne, przyjazne i bezpieczne ulice dla wszystkich użytkowników można oglądać nie tylko w stolicy, ale w całym kraju, także w małych miejscowościach. Dania jest z nich dumna, dlatego realizacje z ostatnich lat prezentuje na międzynarodowej wystawie „Future Living. Duńskie miasta przyszłości”. Wystawa została przygotowana w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Aarhus 2017, a swoją zagraniczną wędrówkę rozpoczyna w Warszawie.

Na wystawie odbędzie się prezentacja ambitnych projektów architektonicznych i urbanistycznych, zarówno tych już ukończonych, jak i będących w trakcie realizacji. Wszystkie łączy myślenie o zrównoważonym rozwoju miasta oraz terenów peryferyjnych. Architekci, urbaniści i samorządowcy pamiętają, że należy zapewnić wysoką jakość życia i oferty edukacyjnej. Trzeba też tak projektować i budować, by osiedla i miasta dostosować do zmian klimatycznych.

Szukając najlepszych rozwiązań lokalnych, Duńczycy pamiętają o wyzwaniach globalnych. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń staje się palącym tematem, by minimalizować skutki zmian klimatu i poprawiać jakość powietrza w miastach. Swoją wystawą chcą zachęcić do dyskusji na temat naszej przyszłości. Przypominają, że do 2050 roku na Ziemi będzie żyło 10 miliardów ludzi, z czego dwie trzecie z nich będzie żyło w coraz szybciej rozrastających się miastach. Dlatego trzeba przemyśleć przyszłość, przetwarzać śmieci, zacząć je postrzegać jako bogactwo i zasób do wykorzystania. Supermarket można przebudować w efektowny sposób na bibliotekę, nowe domy wznieść wykorzystując materiały rozbiórkowe, a urządzenie sztucznego jeziora to nie problem, by zapewnić domy z mieszkaniami nad wodą. Duńczycy pokazują też jak cenne są tereny poprzemysłowe położone w atrakcyjnych częściach miasta. W dawnym porcie kontenerowym powstaje nowa część Aarhus Ø (Wschód). Architektura każdego kwartału jest inna, często po duńsku nowatorska i śmiała. Dlatego nie dziwią spiczaste i białe domy wielorodzinne nazwane Górą lodową, bo właśnie tak mogą się kojarzyć. Ikoniczna architektura stała się już znakiem rozpoznawczym nowej części miasta i plakatu zachęcającego do obejrzenia wystawy w ZODIAKU. Zapraszamy.

Widok elewacji pawilonu

W dniu 3 grudnia 2018 r. w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania terenów zielonych na obszarze biurowego Służewca. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci władz miasta oraz przedstawiciele firm deweloperskich, agencji i innych podmiotów zainteresowanych omawianymi obszarami. Pan P. Sawicki – dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego, omówił koncepcję rozwoju terenów zielonych wraz z założeniami planistycznymi dla obszaru Mokotowskiej Dzielnicy Biurowej. Zarząd Zieleni m. st. Warszawy zaprezentował architektoniczny projekt zagospodarowania dla działek 9KDD i 13 KDD.

logo-element grafiki

GROW WITH WARSAW to cykl spotkań warsztatowych dla inwestorów nieruchomości. Ma on na celu zaprezentowanie polityki przestrzennej Warszawy oraz wypracowanie – poprzez otwarty dialog – propozycji rozwiązań systemowych, które będą wskazówkami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, kształtującego politykę przestrzenną miasta.

plakat

Organizatorem przedsięwzięcia Grow with Warsaw są: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Partnerem projektu jest Urban Land Institute Poland, odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie i organizację warsztatów oraz moderację dyskusji.

W ramach GROW WITH WARSAW w dniu 29.11.2018 w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury odbędzie się ostatnie spotkanie cyklu.

W ostatnim roku odbyło się pięć spotkań. Każde było poświęcone innemu sektorowi rynku nieruchomości. Uczestnicy rozmawiali o:

rozwoju rynku handlu i usług
możliwościach rewitalizacji różnych części miasta
rozwoju nieruchomości wielofunkcyjnych, w tym zmianie charakteru miejsca pracy
przestrzeniach publicznych i zielonej infrastrukturze
rozwoju rynku mieszkaniowego

Zdjęcie wystawy w pawilonie
  • 1.02.2018-27.02.2019

Futurama Warszawa to wystawa o potencjałach przestrzennych Warszawy i potencjale warszawskich architektów. Wprowadzeniem do wystawy jest mapa warszawskich rezerw terenowych czyli „uśpionych” terenów mogących w przyszłości służyć realizacji różnego typu zamierzeń inwestycyjnych od infrastruktury komunikacyjnej poprzez tereny zielone i sportowe, na budownictwie kubaturowym kończąc.
Kurator wystawy, architekt Jakub Szczęsny, zaproponował ośmiu warszawskim pracowniom architektonicznym zinterpretowanie potencjałów drzemiących w Trasie Tysiąclecia. Jej pomysłodawcą był Prezydent Stefan Starzyński, Trasa nigdy nie powstała.
Dziś, ze względu na ewolucję prawobrzeżnej Warszawy, koncepcja połączenia Pragi Płn. i Pragi Płd. staje się znów aktualna.

ZODIAK
Oparta o znaki Zodiaku tradycja odczytywania przyszłości z układu gwiazd na niebie sięga niepamiętnych czasów, po dziś dzień intrygując wielu. Któż z nas nie zajrzał kiedyś, wertując kolorowe magazyny, do działu z horoskopami, szukając odpowiedzi na to, co przyniesie nam przyszłość? Zarówno architektura, jak i astrologia czerpią z różnych nauk, same naukami nie będąc, a do tego łączy je, rozbrajająca co bardziej krytyczne umysły, chęć zaklinania przyszłości i „zaczarowywania” ludzi złaknionych wiedzy na temat jutra. Astrolodzy oferują więc przepisy na to, jak zyskać małżonka i fortunę, architekci zaś swoimi projektami tworzą miraże lepszej przyszłości. Najbardziej rozpoznawaną przez szeroką publiczność ekspresją tych wizji są komputerowe wizualizacje, przedstawiające zawsze szczęśliwych mieszkańców otoczonych rajskimi ogrodami budynków, nad którymi niebo roztacza łaskawie swój spokoju błękit. Pośród tak architektów jak i astrologów, spotkamy zarówno ludzi głęboko wierzących w misję oferowania lepszego życia, jak i obrotnych cyników, bezwstydnie wykorzystujących ludzką naiwność.

FUTURAMA
Poniekąd takim właśnie zaklinaniem była otwarta w 1939 roku Futurama, stanowiąca jeden z najważniejszych elementów Wystawy Światowej w Nowym Jorku. Stworzona przez amerykańskiego designera Normana Bel Geddesa Futurama, której główną częścią była gigantyczna zmechanizowana makieta, pokazywała, jak może wyglądać Ameryka dwadzieścia lat później. Niespełnione w XX wieku wizje latających samochodów (podchwycone później przez kulturę popularną, od Jetsonów i Blade Runnera po serial animowany o tym samym, co wystawa tytule) przeplatały się w niej z całkiem realistycznymi wynalazkami, takimi jak prototypowane w latach 60. przez General Motors (sponsora wystawy) zautomatyzowane autostrady i modne od lat 70. „urban malls”, czyli strefy miasta zapewniające całkowite odseparowanie ruchu pieszego od samochodów. Wystawa stała się pożywką dla radykalnych reformatorów epoki modernizmu, na czele z „głównym budowniczym” miasta Nowy Jork Robertem Mosesem, którego błędy (np. przecięcie Bronxu autostradą) i dokonania (np. wielokrotne powiększenie areału parków miejskich) do dziś wpływają na życie mieszkańców Wielkiego Jabłka.

WARSZAWA
Choć na pierwszy rzut oka historia Warszawy nie obfituje w utopijne pomysły społeczne czy nierealne wizje technologiczne, zbudowana przez grupę Archigrest Maszyna Czasu przybliża szereg zaskakujących projektów, o których zdążyliśmy już zapomnieć. Instalacja pokazuje również, jak swoiste typologie pomysłów, choćby łuków tryumfalnych czy Świątyni Opatrzności, przewijały się przez historię stolicy, pojawiając się i znikając nierzadko na kilka dziesięcioleci. Można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że warszawscy architekci przed- i powojenni zazwyczaj nie kusili się o wyobrażanie rzeczywistości w abstrakcyjnej skali czasowej na wzór wizji przedstawionych podczas wystaw architektury niemożliwej Terra 1 i Terra 2 we Wrocławiu. Musieli odpowiadać na bieżące problemy, dla których horyzontem czasowym były okazje takie, jak Plan Sześcioletni, czy inne, często nierealnie wyznaczane terminy realizacji deficytowych mieszkań, szkół, pawilonów w zieleni i domów towarowych Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego. Od początku XX wieku architekci i planiści musieli zmagać się z ograniczającą rzeczywistością, która wymagała pragmatycznych rozwiązań bez przesadnego uciekania się do fantazji. Ale to właśnie wizjonerstwu, ambicjom i wręcz nadludzkiemu samozaparciu zawdzięczamy kliny napowietrzające centrum, odbudowę Starego Miasta, nieistniejące już ikony miejskie w postaci Supersamu i Pawilonu Chemii , czy holistycznie projektowane spółdzielcze osiedla mieszkaniowe, od Żoliborza po Ursynów. I tu znów warto odnieść się do wspomnianej już Maszyny Czasu, bowiem niejedna z niezrealizowanych, acz dalekosiężnych wizji została „zaklęta” pod postacią zapisów urbanistycznych. Tak rzecz się miała choćby z wyznaczonym za czasów prezydenta Stefana Starzyńskiego, a obowiązującym do dziś pułapem dwustu metrów wysokości dla zabudowy w części Śródmieścia, czy wpisaniem do planów miejscowych wielu niezrealizowanych jeszcze dróg i tras składających się na swoistą mapę rezerw terenowych, które przybliżamy w ramach naszej wystawy, a której częścią jest:

TRASA TYSIĄCLECIA
W zamyśle prezydenta Stefana Starzyńskiego Trasa wraz z Ulicą Tysiąclecia miały być nowoczesnym kręgosłupem spinającym Pragę Południe i Pragę Północ równolegle wobec ulicy Towarowej oraz drogi biegnącej wzdłuż niegdysiejszej kolejki jabłonowskiej (będącej dziś urywającym się nagle ciągiem ulic Wał Miedzeszyński-Wybrzeże Szczecińskie-Wybrzeże Helskie). Według urbanistów powojennych miały one zapewnić bezkolizyjną ciągłość ruchu od Wału Miedzeszyńskiego po dzisiejsze Rondo Żaba przecinając dwie linie kolejowe, Park Skaryszewski, kilka dużych osiedli i, w większości, zabytkową zabudowę Kamionka. Trasa i ulica Tysiąclecia przechodziły różne losy, trafiając do kolejnych opracowań urbanistycznych i planów inwestycyjnych, z listą priorytetów EURO 2012 włącznie. Do dziś obie pozostały niezrealizowane, choć uwzględniono je w kolejnych Planach Miejscowych, a w 2018 roku udało się miastu pozyskać środki na wybudowanie biegnącej wzdłuż ulicy Międzynarodowej i ogródków działkowych linii tramwajowej, mającej połączyć Gocław z Aleją Waszyngtona. Trasa wciąż ma więc nieznany kształt, który pozostawia pole do popisu wyobraźni.

ARCHITEKCI
Właśnie dlatego postanowiliśmy potraktować Trasę Tysiąclecia jako pretekst do wypowiedzi na temat przyszłości, obejmującej nie tylko to, jak będzie wyglądała przestrzeń (krajobraz, architektura, infrastruktura), ale przede wszystkim jak, hipotetycznie rzecz ujmując, będziemy żyć jutro lub za kilkadziesiąt lat. Zaprosiliśmy osiem zespołów, które wiele różni, od profilu zainteresowań i odmiennych sposobów pracy po różne długości praktyki i często radykalnie inne doświadczenia zawodowe. To, co je łączy, to przede wszystkim intelektualna otwartość, zdrowy krytycyzm, poczucie humoru i chęć podjęcia ryzykownego eksperymentu w postaci podróży w przyszłość. Są to cechy, które, naszym zdaniem, powinni reprezentować ludzie twórczy, w tym reprezentanci zawodu architekta. Zespołom daliśmy wolną rękę w definiowaniu zakresu projektu i doboru zagadnień oraz środków ekspresji. O komentarz co do samej Trasy poprosiliśmy też urbanistę, prof. Sławomira Gzella, którego studenci zajmowali się tym tematem w ramach zajęć na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, tworząc serię filmów, pokazywanych również na naszej wystawie. W przestrzeni Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak znajdzie się również miejsce na Stół Architekta, zaprojektowany przez Macieja Siudę, który przemycił doń swój osobisty manifest na temat Trasy.
Wierzymy, że Zodiak będzie miejscem, w którym mieszkańcom Warszawy, przyjezdnym i architektom będzie pokazywana ciekawa, ważna i dobra architektura oraz fenomeny z nią powiązane. Mamy też nadzieję, że Zodiak stanie się miejscem spotkań dla różnych grup architektów, studentów, aktywistów miejskich i reprezentantów zawodów związanych z kształtowaniem przestrzeni. Ważnym jest jednak dla nas również pokazanie, jak znaczący potencjał mają architekci, jak wiele mają do zaproponowania nie tylko jako fachowcy, czasem artyści, ale ZAWSZE, jako WAŻNI PARTNERZY w kształtowaniu przyszłości.

inna fotografia

Salon Gospodarczy znajdujący się na piętrze pawilonu ZODIAK, to wizytówka gospodarcza Warszawy, miejsce spotkań przedstawicieli jednostek naukowych, wiodących centrów transferu technologii oraz instytucji otoczenia biznesu, a także przyjmowania delegacji krajowych i zagranicznych w ramach obsługi inwestorów prowadzonej przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

Jest to komfortowe miejsce spotkań w samym centrum Warszawy przeznaczone na warsztaty, seminaria i konferencje związane z promocją potencjału Warszawy, innowacjami w zarządzaniu miastem, a także miejsce kameralnych rozmów i negocjacji wymagających prestiżowej lokalizacji. Przeszklone, jasne wnętrza goszczą ważne dla Warszawy wydarzenia związane z miejskimi innowacjami gospodarczymi, społecznymi oraz naukowymi stanowiąc platformę współpracy między przedstawicielami stołecznych środowisk nauki, gospodarki, oraz administracji.

W ramach działalności przestrzeni gospodarczej, istnieje możliwość skorzystania z:
– sali wielofunkcyjnej dla maks. 75 osób, wyposażonej w ścianę wizyjną, rzutnik z ekranem oraz mobilny ekran
– miejsca dla kameralnych spotkań dla maks. 10 osób, wyposażonego w ekran do prowadzenia prezentacji oraz sprzęt do wideokonferencji

Kontakt: sekretariat.BRG@um.warszawa.pl

widok wnętrza pawilonu

Pobierz materiały:

okładka dokumentu5 okładka dokumentu7
Warsaw your place to invest Raport ABSL: Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Warszawie Raport Knight Frank: Warszawa w kierunku Smart City
okładka dokumentu0 okładka dokumentu8
Kapitał ludzki w Warszawie Warszawa Miasto Startupów
widok elewacji pawilonu

DAWNIEJ

Zodiak to przykład warszawskiej architektury powojennego modernizmu. Zaprojektowany został przez prof. arch. Jana Bogusławskiego i arch. Bohdana Gniewiewskiego. Oddano go do użytku w 1968 roku i od tego czasu stanowił część założenia Ściany Wschodniej ulicy Marszałkowskiej, czyli pieszego pasażu handlowego, znajdującego się na tyłach Domów Towarowych Centrum.

Kompozycja założenia Ściany Wschodniej została podporządkowana trzem kierunkom, które nawiązywały do urbanistyki zachodnich metropolii. Wertykalna bryła jedenastokondygnacyjnej części mieszkalnej podkreślała lokalizację. Dwukondygnacyjny pawilon, mieszczący oryginalnie bar szybkiej obsługi, charakteryzował lekki, przeszklony parter, skontrastowany mocną bryłą piętra. Lekka konstrukcja letniej kawiarni z tarasem i pergolą oraz ażurowymi schodami, łączącymi ją z pasażem, podkreślała finezję kompozycji.

fotografia historyczna

DZIŚ

Obecna forma budynku, który odwiedzać można od listopada 2018 roku, łączy wydobycie najbardziej wartościowych elementów pierwotnego projektu, wpisanie w otoczenie proporcji, a jednocześnie modyfikację pod kątem funkcjonalnym.

Założeniem całego procesu było uzyskanie jak najwyższej wartości architektonicznej i funkcjonalnej finalnej realizacji. Projektanci przebudowy pawilonu zostali wybrani w przetargu, w którym kluczowe były kryteria jakościowe. Zadbano o detal i charakter budynku, stosując rozwiązania bardzo rzadkie w dzisiejszej rzeczywistości budowlanej, np. w postaci zawieszonej w powietrzu klatki schodowej, z opartymi na belce prefabrykowanymi lastrykowymi stopniami i wypuszczoną bezpośrednio z nich balustradą. Dawny taras na piętrze został zabudowany, a w jego wnętrzu widoczna jest kontynuacja belkowego charakteru oryginalnej pergoli. Wnętrze zostało ocieplone i wygłuszone białymi zasłonami. Natomiast instalacje w budynku poprowadzono podpodłogowo, pozostawiając odkryte betonowe stropy, co umożliwiło zastosowanie lanych i szlifowanych in situ posadzek lastryko.

Koncepcja zagospodarowania placu przed pawilonem została wyłoniona w konkursie architektonicznym, który był poprzedzony warsztatami z udziałem studentów. Zwycięski projekt uwzględnił stworzenie przez budynkiem przestrzeni na angażujące mieszkańców działania. Zasięg placu zarysowują od południa kubiki z roślinnością zimozieloną, a od północy kurtyna wodna.

Widok elewacji pawilonu

W Zodiaku znalazły się dwa obiekty, nawiązujące do oryginalnych elementów pawilonu. Pierwszy z nich, widoczny już z przestrzeni Pasażu Wiecha, to wieńczący budynek neon Zodiak z charakterystyczną gwiazdką. Pierwotnie został zaprojektowany przez prof. Jana Bogusławskiego i stanowił element kompozycji, oplatającej cały budynek baru Zodiak. Odtworzenie neonu zostało powierzone pracowni Jacka Hanaka, który pracował wcześniej przy oryginalnej konstrukcji.

Drugim charakterystycznym elementem pawilonu jest zdobiąca klatkę schodową mozaika „Kosmos”, zaprojektowana przez Magdalenę Łapińską-Rozenbaum. Projekt nawiązuje do mozaiki Marii Leszczyńskiej, która pokrywała oryginalnie ścianę tarasu pawilonu. Odzyskane fragmenty stłuczki szklanej z pierwotnej mozaiki zostały uzupełnione materiałem pozyskanym w ten sam sposób – są to odpady z huty szkła. Z jednej strony jest to odniesienie do technik i materiałów stosowanych przez artystów w latach 50.i 60. XX wieku, a z drugiej rozwiązanie promujące idee recyklingu.

widok detalu mozaiki

Zodiak Warszawski Pawilon Architektury składający się z pawilonu dawnej kawiarni Zodiak oraz znajdującego się przed budynkiem placu, powstał w wyniku współpracy m.st. Warszawy i Oddziału Warszawskiego SARP. Celem projektu było stworzenie wyjątkowego architektonicznie miejsca, otwartej dla warszawiaków przestrzeni do dyskusji o architekturze i potencjale gospodarczym miasta, pokazującej ich wpływ na przyszłość Warszawy.

Widok elewacji pawilonu

Nad ofertą programową pawilonu czuwa Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Organizujemy nie tylko wystawy, lecz także spotkania, wykłady, dyskusje, warsztaty.

Na działania związane z architekturą wykorzystujemy poziom 0 i -1 pawilonu, a także plac przed Zodiakiem.

Nagrania spotkań, które odbywały się online znajdziecie na naszym YouTubie.

logo-element grafiki

Wszystko co wokół nas, jest zaprojektowane.
To punkt wyjścia pierwszych działań inicjujących działalność Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak na rok przed otwarciem jego siedziby – Pawilonu Zodiak przy Pasażu Wiecha w Warszawie.
Będziemy się zastanawiać nad własną rolą, jako mieszkańców miast, w możliwości projektowania i wpływania na przestrzeń, która nas otacza, porozmawiamy też o idei miasta wspólnego w kontekście jego zrównoważonego rozwoju oraz o roli, jaką w tym procesie pełnią niezależne pawilony i centra architektury, na przykładzie Amsterdamu, Budapesztu czy Kopenhagi.
Jesienny program „Do zobaczenia za rok w Zodiaku” składa się z trzech, uzupełniających się komponentów: są to działania artystyczne w przestrzeni miejskiej, edukacyjne warsztaty architektoniczne dla dzieci i rodziców oraz działania eksperckie z udziałem gości z zagranicznych pawilonów architektury. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.
Wydarzenia realizowane są w ramach projektu „ZODIAK na Foksal”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.