W związku z pracami diagnostycznymi, Urząd m.st. Warszawy wraz z Inicjatywą Akademicka Warszawa Uniwersytetu Warszawskiego, na spotkaniu w Salonie Gospodarczym rozpoczął prace nad projektem badawczym skierowanym do warszawskich naukowców. Celem badania jest zebranie informacji nt. oczekiwań naukowców w zakresie tworzenia warunków do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, przyciągania specjalistów o unikatowej wiedzy i promowania osiągnięć warszawskich naukowców na arenie międzynarodowej. Planowane badania pozwolą usystematyzować wiedzę, która w urzędzie miasta jest rozproszona i fragmentaryczna, co powoduje, że nie jest wystarczającą podstawą do formowania odpowiednich działań.

Chcemy, aby Warszawa była metropolią inspirującą inne miasta, która zapewnia warunki sprzyjające rozwojowi i współpracy twórczych środowisk. Fundamentalną rolę w tym zakresie mają warszawskie uczelnie jako miejsce rozwijania nowych idei, innowacyjnych rozwiązań i angażowania twórczego potencjału do społecznego, gospodarczego i przestrzennego tworzenia miasta.

X