Gościliśmy kolejne spotkanie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji, która jest gremium inicjatywno-doradczym, tworzonym przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.

X