Na pierwszym planie drewniana makieta miasta, w tle ekspozytory z planszami ze zdjęciami budynków.
Grafika w kolorach flagi Luksemburga z zarysem sylwetek trzech mężczyzn. Treść: 100 lat relacji dyplomatycznych między Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga. Architekci polscy w Luksemburgu. 25.02-6.03.2022.
Zapraszamy na wystawę dorobku twórczego Bohdana Paczowskiego, Jacka Michalskiego i Stanisława Berbecia – architektów działających od lat 60. w Luksemburgu. Prezentacja wpisuje się w obchody stulecia relacji dyplomatycznych między Polską a Luksemburgiem.
Wystawa ma przekrojowy charakter. W Zodiaku zobaczymy zarówno oryginalne prace, jak i współczesne odniesienia do dorobku architektów. Są tu m.in. makiety, grafiki, rysunki, filmy. Architekci reprezentują trzy fale polskiej emigracji na Zachód. Bogdan Paczowski wyjechał w 1968 r., Jacek Michalski w 1970 r., a Stanisław Berbeć 1981 r.
Stulecie relacji dyplomatycznych obu krajów świętowaliśmy w 2021 r. Wówczas też wśród członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP zrodził się pomysł na wystawę, która w założeniu ma charakter objazdowy. Wkrótce wystawę zobaczymy m.in. w Krakowie i Luksemburgu.
O znaczeniu dorobku bohaterów wystawy niech świadczą słowa Paula Schmita, Ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburg w Warszawie:
Oba kraje – Luksemburg, tak jak i Polska – przeszły w historii przez kilka trudnych okresów i doznały kilku fal emigracji. Po II Wojnie Światowej w Luksemburgu rozpoczął się bezprecedensowy rozwój ekonomiczny. Kraj przyjął wielką liczbę emigrantów, którzy zdecydowali się żyć tutaj i pracować. Między innymi pojawiła się polska emigracja, licząca obecnie około 5000 osób.
W Luksemburgu mieszka i pracuje kilku architektów pochodzących z Polski. Ich projekty i realizacje wpisały się w obraz miast i wsi Luksemburga. Uczestniczyli i nadal uczestniczą w realizacji ważnych obiektów takich jak lotnisko Findel (Atelier d’Architecture Paczowski–Fritsch), Sądy europejskie (Dominique Perrault / Atelier d’Architecture Paczowski–Fritsch), Muzeum Sztuki Współczesnej MUDAM (I.M. Pei / Georges Reuter Architectes / Jacek Michalski), Liceum Nic. Biever w Dudelange (Agence d’Architecture Stanisław Berbeć / Schmitz / Hoffmann) i Administracja Gminna w Tuntange (Agence d’Architecture Stanisław Berbeć).
Dzisiaj niektórzy z tych architektów nie są już aktywni. Inni, młodsi, kontynuują̨ pracę w zawodzie. Ich drogi do Luksemburga były różne i bogate w doświadczenia osobiste i zawodowe, ale język architektoniczny mający charakter ponadnarodowy, pozwala łatwo porozumieć́ się w innych krajach o różnych kulturach.
________________________________________________________________________________
Bohdan Paczowski urodził się 5 czerwca 1930 r. w Warszawie, zmarł 26 stycznia 2017 r. w Luksemburgu.
Architekt, eseista i fotograf.
Ukończył studia architektoniczne w Krakowie i Mediolanie. Był związany ze środowiskiem paryskiej „Kultury”. Jest autorem licznych zdjęć postaci z kręgu „Kultury”, w tym Witolda Gombrowicza, z którym się przyjaźnił.
Zrealizował m. in. siedzibę Komisji Europejskiej „Jean Monnet” w Luksemburgu 1975 r. Z pracownią luksemburską „Paczowski et Fritsch” zrealizował m.in. pierwszą rozbudowę Trybunału Europejskiego w 1994 r., pawilon luksemburski na Expo’92 w Sewilli, laboratoria IFREMER w Lorient (Francja, 2002 r.), terminal pasażerskiego portu lotniczego w Luksemburgu 2008 r. Zdobywał nagrody w licznych konkursach międzynarodowych, a w grudniu 2009 r. wygrał konkurs na projekt Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Przewodniczył bądź uczestniczył w wielu sądach konkursów międzynarodowych. Był m.in. przewodniczącym Sądu Konkursowego na budynek Muzeum Historii Żydów Polskich. Był członkiem IARP, Ordre des Architectes et des Ingénieurs w Luksemburgu i mediolańskiego Ordine degli Architetti della Provincia di Milano oraz współzałożycielem luksemburskiej Fundacji Architektury i Inżynierii. Publikował teksty m.in. w „Res Publice Nowej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Zeszytach Literackich”, „L’Architecture d’Aujourd’hui” i „Architectural Review”.
Jacek Michalski urodził 13. czerwca 1947 r. w Wągrowcu, zmarł 28 grudnia 2016 r.
Urbanista i architekt.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1971–1974 projektant w GP Instytutu Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1974–1978 architekt w Biurze Centralnym Lotnictwa Cywilnego. Współpracował m. in. z Jerzym Hryniewieckim, Zdzisławem Hryniakiem, Wojciechem Kubikiem, Heleną Syrkus, Andrzejem Pazdejem, Maciejem i Ewą Krasińskimi, Olgierdem Jagiełłą oraz Jerzym Szczepanikiem-Dzikowskim.
W latach 1982–1988 mieszkał i pracował jako architekt oraz konsultant w Algierii w biurach projektowych BEAO i BEWO w Oranie. Od 1989 do 2016 r. jako architekt niezależny współpracował z biurami Georges Reuter Architectes oraz Perry Weber et Associés w Luksemburgu.
Stanisław Berbeć urodził się 15 marca 1954 r. w Gorzkowie.
Architekt i urbanista.
Rozpoczął studia na inżynierii lądowej w Lublinie, a następnie podjął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wyjechał do Luksemburga tuż przez stanem wojennym w Polsce. Dyplom architekta uzyskał w Saint–Luc w Liege w Belgii w 1984 r. Do dzisiaj mieszka i pracuje w Luksemburgu.
Wyniki jego badań nad architekturą wiejską Luksemburga „Approche typologique de l’architecture rurale au Grand– Duché de Luxembourg” zostały wydane w 1992 r. przez tamtejsze Ministerstwo Kultury. W 1995 r. za otrzymał nagrodę Luxembourg Architecture Prize.
Brał udział w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych, m.in. na Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze (wyróżnienie), Centrum Kongresowe EUR w Rzymie (wybór na 9. Biennale Młodych Artystów Europejskich w Rzymie) oraz Administrację Miejską w Tuntange (zwycięzca konkursu w 2005 r., wymieniony wśród projektów wyróżnionych w Bauhärepraïs 2012 r.).
W Polsce Berbeć współpracuje z magazynem „Architektura”, dzięki któremu rozsławia luksemburską architekturę. Jest też odpowiedzialny za koncepcję i projekt wystawy w Zodiaku.
________________________________________________________________________________
Patronat honorowy:
Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski
Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie
Przy zaangażowaniu Ministerstwa Kultury Wielkiego Księstwa Luksemburga i Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Wielkiego Księstwa Luksemburga
Patronat medialny: miesięcznik Architektura – Murator
Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP

Ponowne otwarcie wystawy: 14.10.2021

W niepewnych czasach zastanawiamy się, co czeka nas w przyszłości.
Planując rozwój przestrzenny Warszawy mamy szansę wspólnie wpłynąć na naszą przyszłość. Przedstawiamy wyjątkową wystawę – raport z prac nad nowym Studium dla Warszawy. Przyszła konstytucja przestrzenna miasta od początku powstaje w dialogu z ekspertami i mieszkańcami. Na etapie zbierania wniosków wpłynęło do nas niemalże 25 000 opinii! Do rozmowy o przestrzennej przyszłości miasta angażowaliśmy warszawiaków również przez serię publikacji i spotkań pod hasłem Raporty z planowania Warszawy.

Na wystawie pokazujemy najważniejsze tematy zebrane w raportach i idziemy dalej – pokazujemy założenia do Nowego studium i poddajemy je konsultacjom społecznym. Skupiamy się na sprawach najistotniejszych dla zrównoważonej przyszłości Warszawy. Pokazujemy dane o demografii i kondycji środowiska w stolicy. Przyglądamy się też warszawskiej tożsamości, lokalności i sposobom poruszania się po mieście. Przedstawiamy założenia nowego Studium odpowiadające na pytania:

Jak rozwijać Warszawę?
Jak tworzyć odporny ekosystem miejski?
Jak tworzyć atrakcyjny krajobraz?
Jak wprowadzać lokalność?

Odpowiedzi odnosimy do wiedzy i analiz zebranych podczas prac nad nowym Studium. Na wystawie prezentujemy ponad 100 map, wykresów, diagramów i ilustracji, które z różnych perspektyw pokazują stojące przed Warszawą wyzwania. Zgromadzona wiedza pozwoliła nam wypracować plan na przyszłość. To założenia do nowego Studium. Prezentujemy je na wystawie czekając na Państwa opinie. Wszystkie uwagi rozważymy przygotowując końcowy projekt rozwoju przestrzennego naszego miasta.

Więcej informacji o nowym Studium będzie dostępne od 2 czerwca na stronie: www.architektura.um.warszawa.pl

Wnętrze namiotu wystawy Futuwawa
2.06-27.06.2021
FUTUWAWA patrzy w przyszłość z nadzieją, ale też z pragmatyczną troską. Jej oko nadal przyciągają futurologiczne i nieskrępowane pomysły na miasto, jednak dziś, jak nigdy dotąd, jej uwaga skupia się na tym, co może umykać.
Wystawę możesz oglądać w WYSPIE CIENIA, instalacji na placu przed ZODIAKIEM, przynoszącej wytchnienie od żaru coraz gorętszych dni. Stworzyliśmy miejsce, z którego możesz spojrzeć na Warszawę z dystansu, wyłączyć się z jej gwaru i skupić na rozczytywaniu 19 najciekawszych wizji przyszłości.
Zielone, kolorowe, ale i chmurne prace młodszych uczestniczek i uczestników konkursu znajdziesz natomiast w wielkich witrynach wystawowych przy pasażu Wiecha.
O FUTUWAWIE
Miasta dobre do życia wymyślają się wciąż na nowo. V edycja konkursu FUTUWAWA jak zawsze poszukuje wizjonerskich pomysłów na przyszłość. Tym razem osadza je jednak w konkretnych wyzwaniach, które zdiagnozowano w powstającym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. Jednym z nich jest pytanie: „Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat?”. Odpowiedź na pytanie konkursowe mogła być sformułowana w postaci konkretnego rozwiązania albo potraktowana teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie. Do włączenia się we wspólny namysł nad przyszłością stolicy zaprosiliśmy profesjonalistów, amatorów, młodzież i najmłodszych. Otrzymaliśmy 242 propozycje. Pomysły oceniło interdyscyplinarne jury oraz publiczność.
Kuratorzy: Aleksandra Litorowicz, Tomasz Świetlik
Jury Konkursowe: Justyna Biernacka, Joanna Erbel, Marlena Happach, Monika Konrad, Aleksandra Litorowicz, Zbigniew Maćków, Michał Olszewski, Aleksandra Przegalińska, Filip Springer, Bogna Świątkowska
Architekt wystawy: Tomasz Świetlik
Opracowanie graficzne: Karol Koszniec, Krzysztof Tryk
Organizatorzy: Fundacja Puszka i m.st. Warszawa
Partner wystawy: C&A
Patroni medialni: „Notes na 6 Tygodni”, „Magazyn Miasta”, „Architektura & Biznes”, „RZUT”, Urbnews

1.05.2021-28.05.2021

Podążasz ulicami miasta, mijasz pracownie szewca, szklarza oraz zegarmistrza. Myślisz: „Czy to Warszawa z dawnych lat?”. Nie! To dzisiejsze – nieco zapomniane – piękno stolicy. Pracownie wytwórcze zawsze były częścią miejskiej przestrzeni i teraz także nie brakuje ich w wielu dzielnicach Warszawy.

Wystawa „W Warszawskiej Pracowni” zrealizowana przez m.st. Warszawa i Projekt Pracownie we współpracy z Muzeum Warszawy oraz zespołem SARP (PragaLAB/OpenHeritage) to sposób na zaprezentowanie profesji,które od lat towarzyszą naszej rzeczywistości. Są wśród nich stolarz, jubiler, modystka, ceramik, szklarz, kaletnik czy zegarmistrz.

Przygotowana wystawa pokazuje, że ręczni wytwórcy wciąż są ważnym elementem miejskiego krajobrazu i zwraca uwagę na ich znaczenie dla lokalnych społeczności. Przypomina o tym, że pracownie rzemieślnicze stanowią atrakcyjne punkty na mapie Warszawy, które warto odwiedzić podczas spokojnych spacerów. My – twórcy i partnerzy wystawy „W Warszawskiej Pracowni” – zachęcamy więc do podejrzenia pracy warszawskich rzemieślników, zapoznania się z wynikami raportów badawczych o rzemiośle i roli ręcznego wytwarzania w kontekście miejskim oraz poznania wytwórczej historii stolicy.

Na wystawie wykorzystano zdjęcia z pracowni rzemieślniczych działających na Starym Mieście, Nowym Świecie, Krakowskim Przedmieściu i Powiślu, a także na Ochocie, Pradze Północ i Mokotowie. Część fotografii prezentuje także warsztaty znajdujące się w Wilanowie, na Targówku i Żoliborzu.

Miejsce ekspozycji: plac przed ZODIAKIEM Warszawskim Pawilonem Architektury
Czas trwania: 1-28 maja 2021 r.

Organizatorzy: Projekt Pracownie, m.st. Warszawa
Partnerzy: Muzeum Warszawy, SARP (PragaLAB/OpenHeritage)
Produkcja wystawy: Małgorzata Herman, Iza Sykut, Radek Zawadzki
Fotografie: Karolina Lewandowska, Natalia Miedziak-Skonieczna, Marta Wróbel, Krzysiek Jedynak, Radek Zawadzki, archiwum Muzeum Warszawy
Oprawa graficzna: Joanna Zamorowska (z wykorzystaniem ilustracji Weroniki Reroń)
Patronat medialny: Jet Line, Radio Kampus, Magazyn Miasta

Projekt Pracownie to inicjatywa osób, które połączyła fascynacja rzemiosłem, uprawiającymi je ludźmi oraz przestrzeniami wytwórczych i artystycznych warsztatów. Zespół fotografów prowadzony przez Małgorzatę Herman – autorkę wywiadów i tekstów ukazujących się na portalu – prezentuje zjawiskowe pracownie ukryte w miejskich zakamarkach.

 • 22.04.2021-28.05.2021
 • Jakie obiekty i wydarzenia święciły triumfy w 2020 roku? Kto został wyróżniony za rozwiązania sprzyjające dostępności, a który budynek docenili mieszkańcy Warszawy?
 • Zapraszamy na wystawę poświęconą laureatom 6. Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy za 2019 r. Na placu przed ZODIAKIEM Warszawskim Pawilonem Architektury znajdziecie zwycięzców we wszystkich głównych kategoriach: Architektura użyteczności publicznej, Architektura komercyjna, Architektura mieszkaniowa, Nowe życie budynków, Projektowanie przestrzeni publicznej, Wydarzenie architektoniczne oraz w kategoriach specjalnych: Nagroda za rozwiązania proekologiczne, Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność, szczególnie osobom o ograniczonej dostępności lub percepcji, Grand Prix oraz Nagroda Mieszkańców.
 • Niedługo dowiemy się także, które z realizacji ukończonych w 2020 r. zostaną docenione w 7. edycji konkursu. Na swoich faworytów będziecie mogli głosować już między 11 a 21 maja w plebiscycie mieszkańców. Gala finałowa online odbędzie się zaś 25 maja.
 • Więcej o konkursie oraz o tegorocznej edycji znajdziecie na stronie https://www.nagroda-architektoniczna.pl/
 • Rozmów z laureatami możecie posłuchać pod linkiem:
  http://bityl.pl/rIbch
 • Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

 

 • 5.02.2021-16.05.2021
 • Supernowoczesna, wielkomiejska i modna, skrojona na miarę centrum europejskiej metropolii – taka była Ściana Wschodnia w pierwszych dekadach swojego istnienia. Wielkie założenie urbanistyczne i wypełniająca je wybitna architektura powstawały jako część budzącego się po odwilży 1956 roku życia kulturalnego i miejskiego. Pasaż Śródmiejski z nowoczesnymi domami handlowymi, wieżowcami i pawilonową, modernistyczną architekturą miały być wyrazem nowych ambicji środowiska twórczego i władz państwowych. Projekt był symbolem nowego kierunku w rozwoju Warszawy i Polski, miejscem na pokaz, enklawą Zachodu w bloku wschodnim. Ściana Wschodnia wraz z Domami Towarowymi Centrum, Rotundą, Sezamem, Zodiakiem, Universalem i kinem Relax stawiała centrum Warszawy na równi z podobnymi realizacjami w Sztokholmie, Rotterdamie czy Paryżu. Wykraczając daleko poza jakości przestrzenne, zajęła istotne miejsce w popkulturze, jest obecna w życiu codziennym warszawiaków i – rozpoznawalna w skali całego kraju – buduje ważny fragment tożsamości stolicy.
 •  
 • Zbigniew Karpiński, główny projektant założenia, kierujący zespołem i koordynujący prace na Ścianie Wschodniej, jest drugim obok swojego największego dzieła, bohaterem ekspozycji. Szczególną uwagę poświęcamy jego projektom budynków i osiedli śródmiejskich, poszukiwaniu typologii i kształtowaniu miejsca styku budynku i przestrzeni publicznej.
 •  
 • Ściana Wschodnia ukazana jest z dwóch perspektyw – przestrzennej i kulturowej. Jakość architektoniczna i urbanistyczna projektu, przemiany od konkursu po realizację zostały pokazane w kontekście ich społecznego odbioru. Wystawa prezentuje życie, które wypełniło Ścianę Wschodnią – jej codzienność, przypisywane jej znaczenia i szczególną pozycję jako kultowego miejsca rozrywki, handlu, spotkań, barów i sklepów, tła dla wielkich wydarzeń propagandowych. Przyglądamy się przekształceniom, którym ta unikatowa i zabytkowa już przestrzeń poddawana jest w ostatnich dekadach. Wykraczając poza historyczne opracowanie, zastanawiamy się, czym Ściana Wschodnia jest dla współczesnej Warszawy i jakie wnioski możemy wyciągnąć na przyszłość z doświadczeń Karpińskiego i jego zespołu.
 
 •  
 • Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Współorganizator: m.st. Warszawa, SARP Oddział Warszawski
 • Partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwa Państwowe, Szkoła Filmowa w Łodzi, Muzeum Neonów
 • Patroni medialni: Architektura&Biznes, Architektura-murator, Czas Kultury, TVP3 Warszawa, TVP Kultura, Stolica
 • Patronat honorowy: Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich

Europejski Wykład Otwarty „Program eTwinning – Rozwijanie międzyszkolnej współpracy międzynarodowej i kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Widok elewacji pawilonu

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania!

7 grudnia, sobota, godz. 16-20

Choć ciężko w to uwierzyć, z początkiem grudnia mija już rok odkąd mamy przyjemność rozmawiać w pawilonie o architekturze, gospodarce, rozwoju Warszawy, wspólnie projektować, „budować”, marzyć. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Obchody pierwszych urodzin to okazja do spotkania się w niezobowiązującej atmosferze, wymiany doświadczeń, refleksji, planów na przyszłość. A jest o czym rozmawiać. Tylko w przeciągu pierwszego roku działalności w Zodiaku zaprezentowanych zostało aż pięć wystaw i odbyło się niemal 300 wykładów, warsztatów, konferencji i innych publicznych wydarzeń o profilu architektonicznym oraz gospodarczym.

16:00-19.00 „Zrób sobie Zodiak” – warsztaty sitodruku z Kwiaciarnią Grafiki

W ramach otwartych warsztatów samodzielnie lub przy wsparciu fachowców będzie można nadrukować sitem specjalnie przygotowany wzór z pawilonem Zodiak i przekonać się czym jest etos ręcznych robót sitodrukarskich. Przygotowaliśmy dla Was torby bawełniane, ale warto zabrać swoją własną koszulkę!

17:00-18.00 „Gwiazdozbiory Pasażu Śródmiejskiego” – wykład Marii Sołtys

Maria Sołtys z OW SARP zabierze gości Zodiaku w fascynującą podróż po historii pawilonu i jego okolic. Będzie to okazja do poznania architektoniczno-literackich konstelacji, zwanych też… gwiazdozbiorami.

18:00-19.00 „Iconic Ruins? Architektura krajów wyszehradzkich 1945-1989” – wernisaż

Wystawa ukazuje przemiany architektury w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Skupia się przede wszystkim na analogiach w przeszłości tych państw. Pokazuje również współczesny stan cennych budynków i ich status prawny, rodząc dyskusję na temat bliskiej przyszłości – krytycznie zagrożonego dziedzictwa kulturowego późnego modernizmu.

19:00-19.30 Uroczyste obchody urodzin!

Chwila na wzruszenia, refleksje, wizje… i słodki poczęstunek. W programie m.in. spotkanie z przedstawicielami m.st. Warszawy i OW SARP, a także… Wróżbitą Jakubem!

19:30-20.00 „Świtezianka” – pokaz filmu w reż. Sióstr Bui

Adaptacja ballady Adama Mickiewicza. Film utrzymany w konwencji thrillera romantycznego, w którym współczesny świat przeplata się ze światem XIX-wiecznych podań ludowych. Projekcję poprzedzi prelekcja architektki Mai Bui, która wraz z Julią Bui tworzą duet wykorzystujący doświadczenia artystyczne z pogranicza wideo, teatru, tańca, rzeźby.

20:00-21.30 Koncert zespołu KGDNKSzR

Są także architekci, którzy po godzinach grają i śpiewają. Należą do nich muzycy zespołu KGDNKSzR, którzy towarzyszą Zodiakowi od samego początku istnienia. Posłuchamy polskich i zagranicznych przebojów w zupełnie nowych, porywających do tańca aranżacjach.

Organizatorami wydarzenia są m.st. Warszawa we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.

W związku z pracami diagnostycznymi, Urząd m.st. Warszawy wraz z Inicjatywą Akademicka Warszawa Uniwersytetu Warszawskiego, na spotkaniu w Salonie Gospodarczym rozpoczął prace nad projektem badawczym skierowanym do warszawskich naukowców. Celem badania jest zebranie informacji nt. oczekiwań naukowców w zakresie tworzenia warunków do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, przyciągania specjalistów o unikatowej wiedzy i promowania osiągnięć warszawskich naukowców na arenie międzynarodowej. Planowane badania pozwolą usystematyzować wiedzę, która w urzędzie miasta jest rozproszona i fragmentaryczna, co powoduje, że nie jest wystarczającą podstawą do formowania odpowiednich działań.

Chcemy, aby Warszawa była metropolią inspirującą inne miasta, która zapewnia warunki sprzyjające rozwojowi i współpracy twórczych środowisk. Fundamentalną rolę w tym zakresie mają warszawskie uczelnie jako miejsce rozwijania nowych idei, innowacyjnych rozwiązań i angażowania twórczego potencjału do społecznego, gospodarczego i przestrzennego tworzenia miasta.

zdjęcie z wydarzenia

W ZODIAKU odbyło się spotkanie władz m.st. Warszawy, przedstawicieli CITI Bank a także dyrekcji i uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr.1 w Warszawie, mające na celu podsumowanie trójstronnego program edukacyjnego. Założeniem projektu było podniesie kompetencji przyszłych kadr, poprzez stworzenie dedykowanych warsztatów, w zakresie obejmującym m.in. wprowadzenie do finansów, przybliżenie słownictwa Business English oraz przygotowanie do udziału w procesach rekrutacyjnych.

W związku z toczącymi się pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 odbyło się spotkanie przedstawicieli metropolii warszawskiej, podczas którego omówione zostały kwestie dotyczące szans i zagrożeń dla Regionu Warszawskiego Stołecznego po 2020 r., w tym m.in. założenia projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz założenia projektów rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027.

zdjęcie z wydarzenia

W dniach 30-31 marca odbył się Finał  XVII edycji Studenckiego Turnieju Negocjacynego. Podczas czterech rund negocjacyjnych, 16 drużyn najlepszych z całej Polski, sprawdziło swoje umiejętności negocjacyjne na podstawie wcześniej otrzymanych scenariuszy. Były to kilkustronny “case study” wypracowane przez studentów z SKN Negocjator działającego w Szkole Głównej Handlowej.

W ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury odbył się kolejny już w tym roku Europejski Wykład Otwarty pn. „Program Kreatywna Europa – Twoje wsparcie w realizacji projektu kulturalnego”, zorganizowany prze Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Ewę Kornacką, która w programie Kreatywna Europa odpowiedzialna jest za komponent Kultura. Tematyka spotkania obejmowała m.in.: możliwości dofinansowania projektów kulturalnych i audiowizualnych, procedury aplikowania oraz wymagań merytorycznych i formalnych projektów. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony sektora kultury, udział w spotkaniu wzięło ponad 40 osób. Kolejne spotkanie z Kreatywną Europą jesienią.

W ośmiu warszawskich szkołach zakończyła się niedawno pierwsza edycja szkolnego budżetu partycypacyjnego. Jego zasady wypracowali uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. W środę, 6 marca, spotkali się w ZODIAK-u, żeby podsumować swoje działania i opracować wskazówki, dzięki którym kolejne szkolne budżety partycypacyjne będą jeszcze lepiej budziły w uczniach ducha przedsiębiorczości oraz wzmacniały postawy obywatelskie i troskę o dobro wspólne, jakim jest szkoła.

Projekt „Szkolny budżet partycypacyjny” jest realizowany przez Fundację Pole Dialogu i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i finansowany przez m.st. Warszawę.

zdjęcie z wydarzenia

W przestrzeni pierwszego piętra odbyło się spotkanie warsztatowe „Warszawa miasto startupów” na którym Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski i Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Piotr Sawicki spotkali się z przedstawicielami ekosystemu startupowego. Celem spotkania było poznanie potrzeb środowiska w zakresie wzajemnej współpracy i budowania potencjału Warszawy jako miasta aktywnie wspierającego rozwój przedsiębiorczości.

W Pawilonie Zodiak odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli gmin aglomeracji warszawskiej, mające na celu podniesienie wiedzy na temat partycypacji społecznej oraz włączania mieszkańców we wspólne planowanie przestrzeni miast.

logo-element grafiki

W styczniu Zodiak gościł reprezentantów zagranicznych i lokalnych inwestorów, którzy na spotkaniach z przedstawicielami Miasta prezentowali swój potencjał do inwestowania w Warszawie, a także wsparcia w rozwoju zawodowym uczniów warszawskich szkół średnich. Styczeń był również miesiącem spotkań z przedstawicielami nauki, z którymi omawiane były wspólne projekty w zakresie rozwoju Warszawy w oparciu o programy badawcze realizowane na szczeblu akademickim.

Członkowie Rady Fundacji Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK

fot. Michał Wajnchold

Fundacja Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK
ul. Marszałkowska 104 A
00-017 Warszawa

adres korespondencyjny:
Oddział Warszawski SARP
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

KRS: 0000732260
NIP: 5252750944
REGON: 380272540

e-mail: kontakt@pawilonzodiak.pl