Celem cyklu wydarzeń jest popularyzacja zagadnienia wizualizacji danych w kontekście architektury i przestrzeni miejskiej. Warsztaty dla zamkniętej grupy uczestników były okazją do przejścia przez proces zbierania, przetwarzania i wizualizowania danych. Warsztaty skierowane są do studentów i młodych profesjonalistów z dziedzin związanych z kształtowaniem i badaniem przestrzeni miejskiej takich jak: architektura, gospodarka przestrzenna, socjologia, antropologia kultury i inne. Wzbogaceniem programu są wykłady i spotkania prezentujące teorie wizualizacji danych miejskich i najciekawsze przykłady współczesnych projektów opartych o proces zbierania danych. Organizacja cyklu jest okazją do wymiany doświadczeń i sieciowania reprezentantów różnych profesji, a także do pokazania dobrych praktyk w zarządzaniu danymi miejskimi i możliwości ich wykorzystania w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

X