ZODIAK gościł przedstawicieli administracji rządowej, biznesu, NGOsów i nauki na spotkaniu z przedstawicielem fińskiej Sitra Jyri Arponen w temacie CIRCULAR ECONOMY

W 2015 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. CIRCULAR ECONOMY. Mówiąc prościej to regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utratę energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych. Finowie jako pierwsi stworzyli dokument będący Mapą drogową w temacie CIRCULAR ECONOMY już w 2016 r., tym samym stając się ambasadorem tego zagadnienia.

Spotkanie realizowane w ramach projektu NEXT STEP Poland #PARP Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH Polski Fundusz Rozwoju

X