june, 2022

23jun(jun 23)10:00Dziedzictwo na Przyszłość – Warszaty OpenHeritage10:00 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details
 • Zgłoszenia do udziału w warsztatach.
 • Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, w ramach realizacji projektu badawczego OpenHeritage (program UE Horyzont 2020 umowa grantowa nr776766) w partnerskiej współpracy z Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak (m.st. Warszawa) zaprasza do udziału w warsztatach stanowiących finał cyklu pn. Dziedzictwo na Przyszłość.
 • Celem warsztatów, w ramach upowszechnienie wyników projektu OpenHeritage, jest krytyczna refleksja nad sposobami współczesnej adaptacji miejsc dziedzictwa i wobec współczesnych wyzwań społecznych i klimatycznych. W ramach warsztatów zostaną zaprezentowane przykłady dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem przestrzeni dziedzictwa jako miejsc sprzyjających nowoczesnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem miejskiej produkcji. Zastanowimy się, jakie znaczenie ma i może mieć dziedzictwo materialne i niematerialne dla innowacji. Jakie modele organizacyjno-finansowe sprzyjają rozwojowi projektów zorientowanych na społeczność.
 • Wobec trwającej wojny rosyjsko – ukraińskiej zapytamy również o współczesne podejście do dziedzictwa i jego znaczenia dla społeczności w sytuacji konfliktu zbrojnego. Zastanowimy się, w jaki sposób warto myśleć o przyszłej odbudowie, czerpiąc z dobrych praktyk i doświadczeń.
  Warsztaty są skierowane do różnych szczebli decydentów i specjalistów, w tym przedstawicieli sfery biznesowej i społecznej.
  Plan warsztatów zakłada serię prezentacji oraz prace w ramach mniejszych grup (stolików) nad wybranymi obszarami/tematami, których dotyczy dana prezentacja, a będą to:
 • ▪️ Praca jako dziedzictwo: nowoczesne rzemiosło.
  ▪️ Dziedzictwo dla klimatu: nowoczesne metody adaptacji
  ▪️ Innowacje inspirowane dziedzictwem
  ▪️ Odpowiedzialne inwestowanie z udziałem społeczności
  ▪️ Przeciw zniszczeniu. Dziedzictwo wobec wojny.
 • Do udziału w warsztatach zaprosimy ok. 40 osób (prelegentów oraz uczestników wybranych na podstawie zgłoszeń w otwartym naborze). Poszczególne grupy będą miały charakter zróżnicowany pod względem: miejsca, z którego dana osoba przejeżdża lub które reprezentuje; branży/profesji/instytucji; Warsztaty będą prowadzone z poszanowaniem Zasad Etycznych Projektu OpenHeritage.
 • Udział w warsztacie dla uczestników wybranych na podstawie zgłoszeń jest bezpłatny.
 • Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie droga elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie PragaLab.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 czerwca 2022 r.
  Warsztaty odbędą się 23 czerwca br. w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury w godzinach 10-16.
 • LINKI:
 • Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Projekt OpenHeritage: www.openheritage.eu oraz www.ohpraga.pl
X