june, 2022

26jun(jun 26)14:00Architecture of the crisis14:00 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details
Temat konferencji – Architecture of Crisis odnosi się do sytuacji w której znaleźli się nasi sąsiedzi dotknięci wojną. Podczas naszego spotkania chcemy dostarczyć informacji o sytuacji Ukraińskich uchodźców w Polsce, podjąć dialog na temat architektury interwencyjnej i wymienić się doświadczeniami związanymi z tym zagadnieniem. Wydarzenie prowadzone będzie w języku angielskim.
Kim jesteśmy?
ASF International powstała w wyniku zwiększonego zainteresowania kwestiami społecznymi i środowiskowymi w odniesieniu do architektury która nas otacza oraz niezadowolenia ze standardów etycznych architektury głównego nurtu.
Program:
14:00 _THE INTRODUCTION Meet ASF International
14.15 _THE HOST ASF Poland – Magda Federowicz-Boule
14.30 _THE CRISIS Polish answer to refugee crisis – Julia Brzezińska i Justyna Kowalik
14:45 _THE SHELTER Shigeru Ban’s bamboo structure – Hubert Trammer
15.00 _THE HOSTILITY or hospitality? The Consequences of policies of exclusion for “other” refugees – Faten Kikano
15.15 _THE TRAININGS – Ali Asgary, York University
15.30 a short breake to take freash air and add some caffeine into the bloodstream
15.45 _THE HEALTH – Michel di Marco, WHO
16.00 _THE WISH National Union of Architects of UA – Olena Oliynyk, D.Sc. D.Arch. Vice-President of NSAU
16.30 _THE ARCHITECT A life as an architect in the crisis – Erik Christensen
16.45 _THE YOUTH Empowering children foundation – Renata Szredzińska Board of FFDS
_______________________________
[eng]
The theme of the conference – Architecture of Crisis, addresses the situation of our neighbors affected by war. During the meeting we would like to provide information about the situation of Ukrainian refugees in Poland, engage in a dialogue about intervention architecture and exchange experiences on the topic.
Who we are?
ASF International was founded as a result of an increased interest in social and environmental issues in relation to the built environment and dissatisfaction with ethical standards of mainstream architecture.
X