October, 2019

12oct(oct 12)16:00„CHAMSTWO”. JAK PISAĆ I JAK ROZUMIEĆ LUDOWĄ HISTORIĘ POLSKI? DYSKUSJA I ODCZYTANIE NIEPUBLIKOWANEGO FRAGMENTU KSIĄŻKI KACPRA POBŁOCKIEGO.11. EDYCJA FESTIWALU WARSZAWA W BUDOWIE16:00 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu przygotowywanej książki Kacpra Pobłockiego Chamstwo. Ludowa historia Polski (wyd. Czarne, 2020) oraz do dyskusji z udziałem zaproszonych gości o historiach Polski innych niż historia dominująca.

W opublikowanym niedawno eseju Kacper Pobłocki pisał:
„W polskiej szkole uczy się nas nie tyle historii polskiego państwa, ile historii polskich panów. Zwykle opowiedzianej przez pryzmat „wybitnych jednostek”: generałów, królów, mecenasów. Ale ci wielcy mężczyźni nigdy nie działali w próżni – to klasa ludowa zawsze wyznaczała od dołu granice tego, co było politycznie możliwe, a od czasu do czasu udawało im się doprowadzić do epokowych zmian”.

Jak zatem odtwarzać – i jak upamiętniać – historie ludowe? Ile ich jest i kto je może odzyskać? W jaki sposób ich ślady funkcjonują w życiu codziennym? Jak historie ludowe zmienią nie tylko wizję polskiej historii, ale również sposób myślenia o historii i pamięci jako takich? Komu mogą dziś „służyć”?

Podczas dyskusji spróbujemy zastanowić się nad możliwymi odpowiedziami na te pytania w kontekście polityki pamięci oraz jej fizycznych świadectw i nośników, jakimi są między innymi pomniki.

X