february, 2020

10feb(feb 10)18:00Iconic ruins: Architektura z obu stron muru berlińskiegoWykład Vladimíra Šlapety18:00 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details

W związku z drugą wojną światową stolica Niemiec rozdzieliła się na dwie odrębne części o dwóch odmiennych systemach politycznych, co wpłynęło na rozbieżny rozwój architektury i urbanizmu w obu częściach miasta. Podobna sytuacja, jak w przypadku NRD i Berlina Zachodniego, miała miejsce również w Polsce i Czechosłowacji do momentu drugiej połowy lat 50-tych, kiedy to architektura w Europie Wschodniej znowu zaczęła powracać do tradycji modernistycznej i adaptować nowe trendy Europy Zachodniej. O architekturze z obu stron muru berlińskiego w okresie 1945 – 1989 opowiadać będzie prof. Vladimír Šlapeta.

Wykład odbędzie się w języku czeskim. Tłumaczenie na język polski: Anna Wanik

X