may, 2019

22may(may 22)18:00Jak mieszkają seniorzy? Jak mogą mieszkać? Wykład Agnieszki Labus18:00 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details

Jak powinniśmy myśleć o projektowaniu w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa biorąc pod uwagę współczesne i przyszłe wyzwania?

Celem wykładu jest zwrócenie uwagi na nowy nurt w projektowaniu w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa o nazwie „New Aging”, który postrzega starość nie jako coś co nam się przydarza, ale długotrwały proces, który zaczyna się już po 40-tce. Takie widzenie starości sprawia, że inaczej patrzymy na projektowanie infrastruktury wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Do tej pory projektowanie dla osób starszych koncentrowało się głównie wokół obiektów i form dedykowanych tej grupie społecznej tj. domy starców, uniwersytety III wieku, stoliki szachowe w parkach, czy siłownie na świeżym powietrzu. Celem jest zwrócenie uwagi na dużo szersze spojrzenie na projektowanie z perspektywą 60+, zmianę paradygmatu, poprzez rozwijanie nowych postaw w stosunku do starości i przełożenia tego na rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne w kształtowaniu współczesnych miast.

W ramach wykładu zostaną zaprezentowane projekty architektoniczno-urbanistyczne ze świata uwzględniające nowy sposób podejścia do projektowania w kontekście potrzeb osób starszych, a także pilotażowe projekty realizowane i zrealizowane w Polsce w tym obszarze w ostatnich latach przez Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+).

Wykład poprowadzi dr inż. arch. Agnieszka Labus, Politechnika Śląska, Wydział Architektury; Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

X