march, 2020

16marallday22alldayKina w mieście – narzędziownik badacza miejskiego - rekrutacja / WSTRZYMANA DO ODWOŁANIA(All Day) nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details

Czas trwania wydarzenia: 16.03 – 31.05

W jaki sposób lokalizacja kin wpływa na ich formę i program funkcjonalny? Jak powstanie obiektów tego typu dziś wpływa na miasto? Jak możemy te relacje zapisać, zrozumieć, a wnioski przełożyć na wizualizacje i dalej na działania?

Zapraszamy na cykl warsztatów o danych miejskich realizowany w ramach programu towarzyszącego wystawie Przekrój kino! w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury. Organizatorem cyklu jest m.st. Warszawa.

Warsztaty odbywać będą się w trybie weekendowym. Uczestnicy wezmą udział w 8 spotkaniach, a efekt pracy zaprezentują podczas finisażu wystawy.

Udział w cyklu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy przez formularz – http://bit.ly/kina-formularz. Uczestnicy zostaną wyłonieni podczas rekrutacji. Przewidziany limit miejsc – 16.

Dla kogo?

Cykl spotkań skierowany jest do studentów i młodych absolwentów kierunków związanych z architekturą, kształtowaniem przestrzeni miejskiej – zarówno projektowych, jak i humanistycznych czy społecznych. To wyjątkowa okazja do pracy w interdyscyplinarnych zespołach nad projektem, który powstanie w przestrzeni miejskiej.

Co będziemy robić?

Celem jest przejście przez proces zbierania, przetwarzania i wizualizowania danych dotyczących przestrzeni miasta. Tematami będą: współczesna rola kin w Warszawie, ich rodzaje i sposób funkcjonowania. Czym charakteryzują się miejsca w których dziś znajdują się kina – w jaki sposób lokalizacja wpływa na ich formę i program funkcjonalny? W jaki sposób powstanie obiektów z funkcją kinową wpływa na miasto? Jak możemy te relacje zapisać, zrozumieć, a wnioski przełożyć na wizualizacje i dalej na działania? To tylko kilka z pytań, na które odpowiedzi poszukamy podczas warsztatów.

Podsumowaniem warsztatów będzie akcja performatywna, podczas której uczestnicy warsztatów wykonają opracowany wcześniej projekt wizualizacji danych na placu przed pawilonem. Projekt i scenariusz akcji opracują pod okiem performerki i trenerki Ewy Cieniak oraz projektanta gier Marcina Mitznera. Podczas finisażu wystawy uczestnicy zaprezentują także podsumowanie pracy w formie raportu.

Kiedy?

→ 28-29.03 | BLOK I Wstęp do danych miejskich
→ 4-5.04 | BLOK II Kina w mieście
→ 25-26.04 | BLOK III Opracowywanie danych
→ 9.05 | BLOK IV Wizualizacja
→ 23.05 | BLOK V Produkcja
→ 30-31.05 | DATA DAY Akcja performatywna / Podsumowanie

Co dalej?

→ Rekrutacja trwa od 16 marca do 22 marca włącznie.
→ Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału 25 marca.
→ Uczestnicy otrzymają szczegółowy plan spotkań podczas pierwszego weekendu warsztatów – 28/29 marca.
→ Podsumowaniem cyklu, oprócz projektu wizualizacji, będzie raport, którego współautorami będą wszyscy uczestnicy.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z deklaracją udziału w min. 7/9 dni warsztatowych oraz bieżącym zaangażowaniu w pracę grupy. Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do podpisania odpowiedniej deklaracji w dniu rozpoczęcia cyklu.

Masz pytanie?
Napisz na: kontakt@pawilonzodiak.pl

Wydarzenie na Facebooku

Organizator: miasto stołeczne Warszawa
Realizator: Lokalny
Partner: Fundacja Obserwatorium (W małym kinie)
Opracowanie merytoryczne / moderatorzy: Marta Baranowska, Karol Wittels
Trenerzy akcji performatywnej: Ewa Cieniak, Marcin Mitzner

X