march, 2021

03marallday19apralldayKonkurs FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?Nabór prac do 19 kwietnia(All Day) nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details

Miasta dobre do życia wymyślają się wciąż na nowo. V edycja Konkursu FUTUWAWA organizowana przez Fundację Puszka i m.st. Warszawa jak zawsze poszukuje wizjonerskich pomysłów na przyszłość. Tym razem osadza je jednak w konkretnych wyzwaniach, które zdiagnozowano w powstającym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. Jednym z nich jest pytanie: „Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat?”.

Do włączenia się we wspólny namysł nad przyszłością stolicy zapraszamy profesjonalistów, amatorów, młodzież i najmłodszych (w kategorii FUTUWAWKA).
Odpowiedź na pytanie konkursowe może być sformułowana w postaci konkretnego rozwiązania albo potraktowana teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie.

Interesują nas różne dziedziny, od antropologii, socjologii, ekologii i ekonomii, przez sztukę, filozofię i futurologię, po architekturę i urbanistykę. Pomysły oceni interdyscyplinarne Jury, dlatego można je nadsyłać w różnych mediach.

Na zgłoszenia czekamy do 19 kwietnia 2021 roku.

DLACZEGO ZAMIESZKIWANIE?

To, jak chcemy mieszkać, wiele mówi o zmieniających się stylach życia, o naszych nowych potrzebach i wyzwaniach. Dostępność mieszkań świadczy o kulturze organizacyjnej i przestrzennej miasta, o jego otwartości i pomysłowości. Jest też, i zawsze była, papierkiem lakmusowym pokazującym problemy i możliwości swoich czasów, a także dającym wgląd zarówno w realia życiowe całych społeczeństw, jak i w jednostkowe historie. Słowo „mieszkanie” może być odmieniane przez wiele różnych przypadków – to dom, budynek, wspólnota, schronienie, podstawowe prawo, produkt, usługa, polityka, miejsce pracy czy wyznacznik statusu.
W ramach FUTUWAWY chcemy rozszerzyć nasze wyobrażenie o mieszkaniu i życiu w mieście przyszłości, pokazać, że współczesne „zamieszkiwanie” znaczy dużo więcej, niż tylko dysponowanie pewną przestrzenią – że konstytuuje zarówno nasze bycie w mieście, jak i jakość życia w nim. Zamieszkiwanie to nie tylko dom czy mieszkanie, ale też najbliższa okolica, przestrzenie wspólne, spotkania z sąsiadami, początek codziennej drogi do pracy czy szkoły. Jak wyobrażamy sobie te relacje i przestrzenie w 2050 roku? Czym będziemy się dzielić, jakim staniemy się społeczeństwem, a wreszcie: jak powinniśmy zaplanować miasto, by odpowiadało naszym przyszłym potrzebom?

PROJEKTY MOGĄ:

 • łączyć zamieszkiwanie z szerszym namysłem nad różnymi wymiarami życia w mieście przyszłości: relacjami międzyludzkimi i międzygatunkowymi, przestrzeniami wspólnymi, pracą, odpoczynkiem, edukacją, mobilnością, dostępnością itp.,
 • odnosić się do wyzwań, przed jakimi stoi Warszawa przyszłości,
 • tworzyć miejski ekosystem przyszłości,
 • proponować zupełnie nowe rozwiązania, dziś z pozoru niemożliwe do realizacji,
 • rozwijać kontekst mieszkania również w wymiarze niefizycznym, przenosić się w rzeczywistość cyfrową czy hybrydową.

JURY KONKURSOWE (alfabetycznie)

 • Justyna Biernacka (architektka, doktorantka SGH, sustainability managing partner w firmie doradczej Materiality),
 • Joanna Erbel (socjolożka, ekspertka ds. mieszkaniowych, Laboratorium Rynku Najmu),
 • Marlena Happach (Architekt Miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego),
 • Monika Konrad (dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju),
 • Aleksandra Litorowicz (prezeska Fundacji Puszka, FUTUWAWA, School of Ideas Uniwersytetu SWPS),
 • Zbigniew Maćków (architekt, założyciel Maćków Pracownia Projektowa oraz Gęsto – think tanku o przyszłości zamieszkiwania),
 • Michał Olszewski (zastępca Prezydenta m.st. Warszawy),
 • Aleksandra Przegalińska (prorektorka ds. współpracy międzynarodowej oraz oraz etyki i społecznej odpowiedzialności Akademii Leona Koźmińskiego, specjalistka AI),
 • Filip Springer (pisarz, fotograf, Szkoła Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu w Warszawie),
 • Bogna Świątkowska (prezeska Fundacji Bęc Zmiana, redaktorka naczelna „Notesu na 6 tygodni”).

NAGRODY
Pula nagród w Konkursie to 15 000 zł oraz liczne nagrody rzeczowe, w tym książki o mieście i przyszłości:

 Nagrody Jury Konkursowego:

 • pierwsza nagroda w wysokości 8000 zł;
 • druga nagroda w wysokości 4000 zł;
 • trzecia nagroda w wysokości 2000 zł;
 • wyróżnienia (nagrody rzeczowe);
 • nagroda w kategorii FUTUWAWKA (tablet graficzny);
 • wyróżnienia w kategorii FUTUWAWKA (nagrody rzeczowe).

Dodatkowo od 26 kwietnia do 17 maja 2021 roku na stronie Mieszkanie Futuwawa będzie trwało głosowanie publiczności. Wysokość Nagrody Publiczności to 1000 zł.

Projekty, które Jury uzna za najciekawsze, zostaną również pokazane na wystawie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury – prezentacja planowana jest na czerwiec 2021 roku.

🎥 Zobacz spot!

Konkurs FUTUWAWA Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? from FUNDACJA PUSZKA on Vimeo.

Więcej informacji, regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej.

Organizatorzy: Fundacja Puszka i m.st. Warszawa
Patroni medialni: „Notes na 6 Tygodni”, „Magazyn Miasta”, „Architektura & Biznes”, „RZUT”

X