October, 2019

10oct(oct 10)11:0030(oct 30)11:00Program edukacyjny dla szkół. Zapisy11:00 - 20:00 (30) nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details

Brak wolnych miejsc.

Zapraszamy na zajęcia architektoniczne dla szkół! Cykl edukacyjny odbędzie się w listopadzie 2019. Na zajęcia obowiązują zapisy poprzez formularz.

Program edukacji architektonicznej w Zodiaku podzielony jest na 3 sekcje tematyczne: Architektura, Miasto i Kontekst. Łącznie w ofercie znajduje się 9 tematów lekcji, z których każdy może zostać dostosowany do wybranej grupy wiekowej. Uczestnicy będą między innymi projektować domy i miasta przyszłości, mapę miasta, własne konstrukcje czy planować różne funkcje w mieście. Zajęcia będą oparte o dialog z uczestnikami wokół wiodącego tematu, z wykorzystaniem przygotowanych materiałów dydaktycznych i rekwizytów oraz zadanie warsztatowe dopasowane do grupy wiekowej. Przewidziana jest praca indywidualna i praca w grupach. 

→ I-III klasa szkoły podstawowej 

→ IV – VI klasa szkoły podstawowej

→ I-IV klasa liceum / technikum 

Każda lekcja trwa 90 minut i przeznaczona jest dla grupy maksymalnie 30 uczniów. Zajęcia odbywają się na terenie pawilonu Zodiak, wybrane tematy częściowo mogą być realizowane na placu przed i w najbliższej okolicy w formie spaceru badawczego. 

Celem programu jest podstawowa edukacja przestrzenna, kształtowanie wrażliwości estetycznej i budowanie tożsamości z miejscem – miastem Warszawą.

Program:

Architektura

A | Konstrukcja. Mosty, wieże i … drzewa

Czy każdy budynek ma szkielet konstrukcyjny? A może są takie obiekty, które składają się tylko z elementów konstrukcyjnych? Podczas spotkania zajrzymy do środka architektury, w której żyjemy na co dzień i spróbujemy ją zrozumieć. Poznamy też najciekawsze przykłady obiektów, których konstrukcja wpłynęła na rozwój architektury na przestrzeni dziejów. Poznamy pojęcie “moduł”, przypomnimy sobie najprostsze figury geometryczne, a inspiracji do tworzenia własnych konstrukcji poszukamy też w naturze. Zobaczymy jak różne konstrukcje możemy uzyskać wybierając różne materiały, moduły i formy. 

A | Miejskie życie pawilonu. O relacjach w przestrzeni

W mieście przenikają się ze sobą różne przestrzenie – prywatna, publiczna, społeczna. Pomiędzy budynkami dużo się dzieje – a gdyby tak miasto porównać do domu? Gdzie jest reprezentacyjny salon, pokój do zabaw albo łazienka? Na zajęciach poznamy pojęcie wnętrza urbanistycznego i porozmawiamy o różnych przestrzeniach i relacjach jakie zachodzą pomiędzy  nimi. W części warsztatowej zmierzymy się z wyzwaniem – jak pogodzić i połączyć wnętrze budynku z jego otoczeniem? Zaprojektujemy pawilon i plac przed nim. 

A | Elementy i style. Formy i funkcje

Czy budynki mają twarze? Na tym spotkaniu skupimy się na fasadach budynków. Na podstawie wybranych detali architektonicznych takich jak: okno, drzwi i kolumna prześledzimy jak przez wieki zmieniała się architektura. Czy kolumna zawsze była elementem konstrukcyjnym, a okno zawsze się otwierało? Warsztaty będą okazją do zbadania relacji pomiędzy formą a funkcją różnych elementów budynku. Detale architektoniczne posłużą nam do zbadania nie tylko języka architektury, ale i samych architektów! Poznamy pojęcia: rzut, przekrój i skala. Podczas warsztatów wspólnie będziemy obserwować, porównywać i wczytywać się w to co mówią do nas budynki. 

Miasto

M | Po co nam Filtry? O funkcjach w mieście

Na co dzień widzimy budynki, drogi, parki. Z czego jeszcze składa się miasto? Czy pod ziemią też znajdują się  miasta? A może mamy w mieście jeszcze inne niewidzialne na co dzień warstwy i wymiary? Zastanowimy się wspólnie co jest niezbędne, aby miasto i nasze domy mogły funkcjonować. Opowiemy o relacji różnych funkcji w mieście i systemie jaki tworzą. Jakie nowe funkcje mogą znaleźć się w miastach przyszłości, a może zawsze będziemy potrzebować tego samego do życia? W ramach ćwiczenia zmierzymy się z codzienną pracą urbanistów i odpowiemy na pytanie jak zaplanować funkcje w mieście, pogodzić różne punkty widzenia i stworzyć dobre miejsce do życia. 

M | Domologia. O sposobach zamieszkiwania

Kto zamieszkuje miasta? Czym różnią się domy w różnych częściach naszej planety? Z czego wynikają różnice, a z czego podobieństwa? Jak wpływają na niego uwarunkowania klimatyczne, kulturowe czy ekonomiczne? Co to jest właściwie dom i czy zawsze znaczy to samo? Wyruszymy w podróż nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Dowiemy się jak zmieniała się forma i funkcja domu od zarania dziejów. W części warsztatowej odpowiemy na pytanie o to jak sami możemy kształtować i projektować naszą przestrzeń do życia. Czy architektura zawsze potrzebuje projektantów? 

M | Miasta przyszłości. O miejskich marzeniach i utopiach 

Na świecie istnieje kilka tysięcy miast. Są takie miejsca na Ziemi, gdzie ogromne miasta i metropolie powstają w ciągu kilku lat. Czy w przyszłości nasza planeta będzie jednym wielkim miastem? Wspólnie poszukamy definicji miasta, dowiemy się czym jest urbanistyka. Podczas warsztatu spojrzymy nie tylko w przyszłość, ale i w przeszłość. Jak 50 lat temu wyobrażano sobie współczesne miasta? Co marzenia o przyszłości mówią nam o czasach w których powstają? Po co nam utopie i czy istnieją naprawdę miasta idealne? Udamy się w podróż w czasie i przestrzeni, żeby spróbować wyobrazić sobie jaką formę będą mieć miasta przyszłości. Jak będą funkcjonować? 

Kontekst

W | Warszawskie migawki. Tożsamość miasta
Jaka jest współczesna Warszawa? Co w niej lubimy, a co nam przeszkadza? Przyglądając się przestrzeni miejskiej i architekturze poszukamy odpowiedzi na pytanie o współczesną tożsamość miasta. Czy możemy powiedzieć, że Warszawa jest miastem “kolażowym”? Jaką atmosferę miejsca tworzy mnogość stylów, form i architektury z różnych epok? Zajrzymy w przeszłość, żeby zrozumieć z czego wynika unikalny charakter miasta. W części warsztatowej wykorzystując m.in. technikę kolażu stworzymy własne interpretacje współczesnej Warszawy.  

W | Lokalnie. Dookoła Pawilonu Zodiak

W trakcie tego spotkania o podstawowych pojęciach architektonicznych i urbanistycznych będziemy mówić w kontekście najbliższego otoczenia Pawilonu Zodiak – pasażu Wiecha i dzielnicy Śródmieście.
Z czego składa się miasto, jak możemy opisać jego centrum? Spojrzymy na miasto w dużej skali – opowiemy o dzielnicach, ale i przyjrzymy się najbliższemu kontekstowi – małej architekturze i w detalom przestrzeni miejskiej. Skupimy się na tym, w jaki sposób odbieramy miasto wszystkimi zmysłami – nie tylko na tym, co widzimy, ale i co słyszymy i czujemy. Wyruszymy na spacer dookoła Pawilonu Zodiak i opracujemy własną mapę wrażeń! 

W | Miasto w zieleni czy zieleń w mieście?

Warsztat podczas którego wspólnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób architektura wpływa na środowisko naturalne i je przekształca. Skupimy się na przestrzeni pomiędzy budynkami. Przyjrzymy się temu jakie procesy i relacje zachodzą w przyrodzie, a jakie pomiędzy naturą i architekturą w mieście. W jaki sposób należy zaprojektować  zieleń w mieście, aby spełniała swoje funkcje? Jak zieleń projektowano na przestrzeni wieków, a jakie pomysły na ożywienie przestrzeni miejskiej mają współcześni architekci i urbaniści? Podczas tego spotkania wcielimy się w projektantów, którzy projektują zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

Realizacja programu: Lokalny 

Opracowanie merytoryczne: Marta Baranowska, Katarzyna WItt, Katarzyna Żaczek

X