march, 2022

15marallday26junalldaySkrajobraz | Formy oporu i granice wzrostu Warszawywystawa(All Day) nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details
 • SKRAJOBRAZ* to wystawa o nieoczywistych potencjałach styków warszawskiej zabudowy i otwartego krajobrazu. Jest zapisem efektów prac warsztatowych, które były prowadzone w pawilonie Zodiak. Dzięki projektom sześciu grup, wystawa rozrastała się na oczach publiczności.
  Obecnie w Zodiaku oglądać można Panoramę Skraju Warszawy będącą efektem warsztatów. Przedstawia ona wizję granicy, która chroni krajobraz otaczający miasto.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  Uczestnicy warsztatów wspólnie poszukiwali strategii przekształcenia i uwypuklenia cech krajobrazu, które mogą przeciwdziałać chaotycznej urbanizacji. Grupy, składające się z uczestników wyłonionych w otwartej rekrutacji, poszukiwały metod i narzędzi organizujących i regulujących procesy zabudowy. Skupili się na tzw. „punktach oporu” osadzonych w konkretnych przestrzeniach stolicy. Praca odbywała się pod okiem grupy kuratorskiej PROLOG +1 oraz warszawskich pracowni architektonicznych.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  W związku z rosnącym zainteresowaniem architektów i planistów obszarami peryferyjnymi, podejmowana w projekcie dyskusja na temat warszawskich obszarów skrajnych wydaje się niezbędna. Wpisuje się ona także w prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
  * „Skrajobraz” to neologizm utworzony na potrzeby wystawy. Łączy słowo skraj – rozumiane jako peryferia miasta, ze słowem obraz – formą analizy krajobrazu i reprezentacji projektu.

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Katalog wystawy w formie online znajdziecie pod tym linkiem.

  ________________________________________________________________________________
 • Kuratorzy projektu:
  PROLOG +1 (Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski + Robert Witczak)
 • Grupy architektoniczne:
  Centrala, RZUT, TŁO, Trzupki, Zmir, Pracownia Projektowa Karol Żurawski
 • Organizator projektu:
  Miasto Stołeczne Warszawa
  ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
 • Opieka nad projektem i koordynacja:
  Monika Komorowska, Anna Brzezińska-Czerska, Katarzyna Sałbut, Artur Wosz, Katarzyna Zachara
 • Projekt graficzny: Kuba Maria Mazurkiewicz
 • Produkcja: FERWOR
X