October, 2021

21oct(oct 21)12:00Szkoła architekturySpotkanie miesięcznika „Architektura-murator” oraz serwisu Architektura.murator.pl12:00 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details
 • Szkoła architektury tematem czwartej dyskusji z cyklu Wartości w architekturze miesięcznika „Architektura-murator”
 •  Miesięcznik „Architektura-murator” wraz z serwisem Architektura.murator.pl zapraszają po wakacyjnej przerwie na czwarte spotkanie z wybitnymi osobowościami architektury, które odbędzie się w ramach cyklu Wartości w architekturze, zainicjowanego przez Ewę P. Porębską – redaktor naczelną miesięcznika „Architektura-murator”.
 • W spotkaniu zatytułowanym Szkoła architektury wezmą udział cenieni, doświadczeni dydaktycy: Magdalena Kozień-Woźniak – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Jerzy Łątka – wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Gabriela Rembarz – adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a poprowadzi je Hubert Trammer – architekt, publicysta, uczestnik okrągłego stołu Nowego Europejskiego Bauhausu, przez wiele lat nauczyciel akademicki na Politechnice Lubelskiej.
 • Tematyka dyskusji: Jak i czego uczyć? Technika, teoria, praktyka. Jak wygląda, a jak powinien wyglądać proces kształcenia na polskich uczelniach, by młodzi architekci i architektki nabyli właściwych umiejętności, wiedzy oraz rozumieli wyzwania stojące przed współczesną architekturą?
 • Więcej informacji na temat cyklu spotkań Wartości w architekturze oraz rejestracja na stronie:
 • Wartosciwarchitekturze.pl
 • W spotkaniu wezmą udział:
 • Prowadzący:
 • Hubert Trammer – architekt, publicysta, uczestnik okrągłego stołu Nowego Europejskiego Bauhausu, nauczyciel na Politechnice Lubelskiej, współpracownik Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ekspert nominujący do Nagrody Architektonicznej Unii Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe.
 •  
 • Goście:
 • Magdalena Kozień-Woźniak – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, członek Rady Doskonałości Naukowej, przewodnicząca Rady Naukowej WAPK. W pracy naukowej, dydaktycznej i twórczej zajmuje się kształtowaniem współczesnych obiektów muzealnych i teatralnych. Jest wspólniczką w pracowni Kozień Architekci.
 •  
 • Jerzy Łątka – architekt, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wykładał również na TU Delft i TU Darmstadt. Opiekun Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego oraz czasopisma studenckiego „Format E-1” na WA PWr. W 2017 r. został wybrany na jednego z 30 Kreatywnych Wrocławia.
 •  
 • Gabriela Rembarz – architektka i urbanistka, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką projektową poświęconą problematyce przestrzeni publicznej. Jest członkinią DASL Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung oraz światowej organizacji urbanistów ISOCARP.
 • Transmisja online ze spotkania będzie prowadzona na stronie:
 • Wartosciwarchitekturze.pl
 •  
 • Zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w spotkaniu, w tym możliwością zadawania pytań uczestnikom dyskusji, zachęcamy do kontaktu z redakcją: architektura_foto@grupazpr.pl.
 • „Architektura-murator” to najważniejszy i najbardziej wpływowy magazyn architektoniczny w Polsce, specjalizujący się przede wszystkim w profesjonalnej prezentacji współczesnej architektury polskiej i światowej. Na łamach „Architektury-murator” od początku jej istnienia, czyli od 1994 roku, przedstawiono około 4000 budowli zrealizowanych w naszym kraju. Miesięcznik otrzymał 32 nagrody i wyróżnienia za szatę graficzną, a w 2014 roku – Honorową Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w upowszechnianie kultury.
 • Architektura.murator.pl – serwis miesięcznika „Architektura-murator” – to najważniejsza platforma informacyjno-publicystyczna branży architektonicznej, skierowana szczególnie do użytkowników, których zawodem i życiową pasją jest architektura.
X