October, 2019

17oct(oct 17)18:30The Grand ProjectWykład Keesa Christiaanse'a18:30 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details

Kolejny wykład z cyklu dotyczyć będzie mechanizmów działania i wpływu rozległych projektów urbanistycznych na rozwój i przemianę współczesnych miast. Na terenach zurbanizowanych, gdzie zasoby przestrzenne są ograniczone, a liczba mieszkańców rośnie, wielkoskalowe projekty urbanistyczne stały się narzędziem rewitalizacji miast – intensywne, zróżnicowane programowo, zlokalizowane przy węzłach komunikacyjnych. Te wielkie master plany, nazywane jak w tytule wykładu Grand Project, mogą stanowić odpowiedź na wiele wyzwań stojących przed współczesnymi miastami.

Kees Christiaanse zrezygnował z roli partnera w OMA, żeby pod koniec lat 90 założyć własną pracownie KCAP w Rotterdamie, a także współzałożyć biuro ASTOC w Kolonii, gdzie był partnerem do 2002 roku. Kees pracuje głównie nad projektami urbanistycznymi będącymi elementami złożonych systemów i procesów miejskich. Od początku łączył praktykę z edukacją i pracą naukową – był profesorem na TU Berlin, a przez ostatnie 15 lat prowadził Urban Planning Institute na ETH w Zurychu oraz założył działający przy tej uczelni instytut badawczy Future Cities Laboratory w Singapurze.

Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Wieczny kryzys / Eternal crisis
Cykl wykładów Wieczny kryzys kieruje uwagę na zmiany w funkcjonowaniu współczesnych miast odbierane jako sytuacje tymczasowe, którym musimy zaradzić, aby wrócić do normalności. Jednak kryzys nie jest momentem, a stanem permanentnym – reorganizacją codzienności. Kryzysy dotykają różnych aspektów urbanizacji – kryzys migracyjny zmienia strukturę społeczną, mieszkaniowy obniża standard życia. Nie przeczekamy kryzysów, musimy dostosować się do nowej rzeczywistości.
Wieczne kryzysy dotykają także współczesnej Warszawy. Jak możemy się do nich przystosować? Swoją diagnozą podzielą się z nami praktycy i badacze, pokażą przykłady rozwiązań, które mogą zostać zaadaptowane w warszawskim kontekście.

Realizacja: Kwartalnik RZUT

Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

X