may, 2022

31may(may 31)18:00Unijna Taksonomia Zrównoważonych BudynkówKoło Architektury Zrównoważonej OW SAPR18:00 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details
 • Architektura kryzysu klimatycznego to cykl spotkań organizowanych przez Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP, PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego oraz Zodiak Warszawski Pawilon Architektury.
 • Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu dotyczącym Unijnej Taksonomii, która w najbliższych latach będzie intensywnie zmieniać budownictwo na zielone i zrównoważone.
 • Program
 • 18:00-18:40
 • Prezentacja: Unijna Taksonomia – jak działa i jakie ma zastosowanie w budownictwie?
 • Prowadzący prezentację:
 • Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner, MATERIALITY, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP
 • Piotr Biernacki, ESG Managing Partner, MATERIALITY, członek ESMA Securities and Markets Stakeholders Group oraz EFRAG Sustainability Reporting TEG
 • 18:40-19:40
 • Panel dyskusyjny: Wpływ unijnej Taksonomii na architektów, deweloperów i branżę budowlaną
 • Uczestnicy dyskusji:
 • Katarzyna Unold, Managing Director, Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Ewa Kowalska-Ocneanu, Chief Sustainability, WSP Polska Sp. z o.o., Asesor BREEAM International
 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Architekt-Partner, APA Wojciechowski Sp. z o.o., Wiceprezes ZG SARP ds. środowiska i ochrony klimatu.
 • 19:40-20:00
 • Dyskusja z udziałem publiczności.
 • Moderacja spotkania:
  Anna Zawadzka-Sobieraj, Built Environment Manager, MATERIALITY oraz Co-founder Mech.build, pełnomocniczka Zarządu OW SARP ds. budownictwa naturalnego
 • Czym jest unijna Taksonomia?
 • Taksonomia jest regulacją wspomagającą transformację gospodarki Unii Europejskiej ku gospodarce niskoemisyjnej i zrównoważonej poprzez oddziaływanie na europejski sektor finansowy.
  Unia Europejska w 2021 roku wprowadziła przepisy określające, jakie rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej w krajach UE są zrównoważone środowiskowo. Część tych przepisów dotyczy działalności budowlanej, deweloperskiej i związanej z obsługą rynku nieruchomości.
 • Taksonomia określa sześć celów środowiskowych, które musi realizować dana działalność (w tym budynki nowoprojektowane i poddawane renowacji), a także ustanawia tzw. techniczne kryteria kwalifikacji, czyli konktetne warunki, które muszą zostać spełnione, aby dana działalność została zakwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo.
 • Znajomość tych wytycznych pozwoli projektantom, deweloperom i wykonawcom na projektowanie i realizację inwestycji zgodnych z przepisami unijnymi i celami gospodarki cyrkularnej.
X