march, 2022

02mar(mar 2)18:30WODA: w planowaniuwykład online18:30 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details
 • WODA musi znaleźć się W CENTRUM – zainteresowania mieszkańców, uwagi projektantów i planistów oraz naszych miast. Takie założenie przyświeca realizacji projektu Woda w Centrum, organizowanego przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wspólnie z SARP Warszawa, przy współpracy z Zodiakiem Warszawskim Pawilonem Architektury.
  Już dziś zapraszamy na pierwszy cykl wykładów towarzyszących projektowi.
 • Wykład Woda w Planowaniu poświęcony zostanie znaczeniu problematyki wody dla praktyki planistycznej w miastach na przykładzie Warszawy.
 • Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej w poniedziałek 2.03.2022 r. o godzinie 18.30:
  👥 w Auli Wydziału Architektury PW ul. Koszykowa 55
  📽 transmisja na kanale YouTube Zodiaku Warszawskiego Pawilonu Architektury
 • Wśród prelegentek znajdą się:
 • – profesor Krystyna Solarek, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
  – Agnieszka Kowalewska, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
 • _______________________________________________________________________
  Woda: W Centrum to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zainteresować problemami związanymi z wodą w obszarze miejskim projektantów i planistów oraz samych mieszkańców Warszawy. Gospodarowanie zasobami wodnymi to obecnie jedno z największych globalnych wyzwań miejskich. Celem projektu jest zrozumienie problematyki miejskich przestrzeni centralnych przez pryzmat wody jako istotnego elementu kształtowania i funkcjonowania przestrzeni urbanistycznej w wymiarach: przyrodniczym, klimatycznym, krajobrazowym, gospodarczym, ekonomicznym, estetycznym czy symbolicznym. Dzięki współpracy WAPW i SARP Warszawa, działania będą miały jednocześnie publiczny charakter dyskusyjny (wydarzenia w pawilonie ZODIAK), jak i charakter projektowy/ekspercki (zadania kursowe na WAPW). Przedsięwzięcie zakończy realizacja wybranej w drodze wewnętrznego konkursu interwencji przestrzennej, dedykowanej zagadnieniu wody w mieście, która będzie polegała na budowie instalacji w przestrzeni placu przed Zodiakiem. Projektowane elementy, poza niesieniem informacji, będą użytkowe i nadające się do przeniesienia w inne miejsce w Warszawie. Zapoznanie się z pracami studenckimi, obserwacja procesu ich powstawania, uczestniczenie w debacie i wydarzeniach towarzyszących projektowi pozwoli szerszej publiczności zapoznać się z problemem.
  Projekt zogniskowany wokół instalacji miejskiej przygotowywanej przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zakłada także szereg dodatkowych działań promocyjno-edukacyjnych. Przewidziane są warsztaty, szkolenia, spacery edukacyjne oraz wiele innych atrakcji, które podobnie jak rozwój samego projektu konkursowego, będą dynamicznie się zmieniać i ewoluować w zależności od potrzeb.
 • _______________________________________________________________________
  Woda: W CENTRUM, to pierwszy projekt z planowanego cyklu. Działania w powtarzane mamy nadzieję rokrocznie będą eksponowały każdorazowo inny, aktualny w danym momencie temat z problematyki planowania i użytkowania przestrzeni miejskiej. W kolejnych latach poruszone zostaną takie zagadnienia jak: zarządzanie odpadami, zieleń, parkowanie, hałas czy obecność dzikich zwierząt w mieście.
 • Organizacja: Wydział Architektury PW, SARP Warszawa
  Projekt realizowany we współpracy z m.st. Warszawa
  Lokalizacje: WAPW, Zodiak WPA, Pałac Zamoyskich siedziba SARP ul. Foksal,
  Kiedy: 28.02.2022 – 14.08.2022
X