february, 2019

22feb(feb 22)18:00Zabytkowa infrastruktura kolei - spotkanie18:00 nadchodzace:wydarzenia_nadchodzace_only

more

Event Details

Zabytki infrastruktury kolejowej są wyjątkowymi przykładami dziedzictwa przemysłowego. Niełatwa dziedzina, jaką jest konserwacja i adaptacja tego typu zabytków została omówiona w najnowszej publikacji przygotowanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Wydawnictwo zawierające materiały z konferencji organizowanej przez biuro omawia problematykę ochrony zabytkowej infrastruktury kolejowej na przykładach z Warszawy i Berlina oraz innych ośrodków w Polsce. Rozsiane po całej Polsce dworce kolejowe, przystanki i perony, nastawnie, wieże ciśnień, lokomotywownie i wagonownie na stałe wpisały się w polski pejzaż. Zabytki te stanowiąc materialne świadectwo rozwoju myśli technicznej reprezentują wysoką wartość naukową i historyczną.Z uwagi na niekwestionowaną wartość zabytkową, obiekty te powinny być zachowane i adaptowane do nowych zadań i potrzeb. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadząc działalność badawczą i dokumentacyjną, od 2009 r. kontynuuje program katalogowania zabytków kolei, stanowiących istotny komponent krajobrazu kulturowego Stolicy. Po lekturze publikacji możemy wyciągnąć wiele przydatnych wniosków dla ratowania tej ważnej dla dziedzictwa spuścizny.

X