Wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w budownictwie ma szansę na umożliwianie zrównoważonej konsumpcji zasobów naturalnych także w budownictwie, będzie to możliwe do osiągnięcia jedynie poprzez rozważne wspólne realizowanie zintegrowanych działań wszystkich interesariuszy procesu budowlanego na etapie projektowania, budowania, eksploatacji, ostatecznego odzyskiwania i ponownego zastosowanie użytych wcześniej surowców. W panelu dyskusyjnym ekspertów zorganizowany z inicjatywy SARP wzięli udział przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Biura Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, przedstawiciele firm budowlanych i deweloperów specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju, architektów i uczelni wyższych. Dyskusja miała na celu podniesienie świadomości znaczenia tematu otworzenie publicznej dyskusji na ten temat.

Fot. Klaudia Świątek / Oddział Warszawski SARP

X