Coraz starsi, coraz goręcej, czyli jak chcemy żyć w dobie kryzysu klimatycznego? – wykład Marty Żakowskiej (Magazyn Miasta/ Cities Magazine)

Dwa fakty – starzenia się i poważny kryzys klimatyczny – są najważniejszymi ramami naszej wspólnej teraźniejszości i przyszłości. Tym bardziej, że fale gorąca najtrudniej znoszą właśnie ludzie starsi. Będzie gorzej. Ale możemy jeszcze kształtować charakter tego “gorzej” w miastach, w tym w Warszawie. Żeby było nam jak najlepiej.

👉 Co robimy w tym kierunku cennego, a czego nie robimy?

👉 Jak może pomóc nam architektura i przestrzeń?

👉 Czego mogą nas w tym temacie nauczyć inne europejskie miasta, ich mieszkańcy, architekci i inwestorzy?

👉 Jak ukrócić przestrzenną dyskryminację ze względu na wiek i skutki warszawskiego wyparcia skali kryzysu klimatycznego?

X