W ZODIAKu zaprezentowany został serwis mapowy ułatwiający zarządzanie zielenią. Można w nim sprawdzić np. gatunki drzew, zasięg koron, ich kondycję i wycinki. Omówiono również trwające prace nad Kartą Praw Drzew ze standardami kontroli, pielęgnacji i realizacji inwestycji w pobliżu roślin.

Cyfryzacja pozwala nam lepiej zarządzać warszawskim drzewostanem. Na terenie stolicy znajduje się około dziewięć milionów drzew, z czego duża część została posadzona tuż po wojnie. Kondycja wielu z nich nie jest najlepsza. Mapa Koron Drzew umożliwi nam podejmowanie racjonalnych decyzji. Na jej podstawie można określić na przykład, gdzie są pilnie potrzebne dodatkowe nasadzenia – Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Więcej informacji o serwisie: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowoczesne-zarz-dzanie-zieleni-w-warszawie

X