• Jak tworzyć współczesną architekturę? Co zrobić by z biegiem czasu nie traciła na swojej aktualności, a zyskiwała nowy potencjał? A jak sprawić by nadawała kierunki przyszłym pokoleniom?
 • To pytania kluczowe dla Konkursu Architektury Współczesnej Unii Europejskiej, któremu poświęcamy tę wystawę. W wymiarze symbolicznym odpowiedź kryje Pawilon Miesa van der Rohe.
 • Działająca w barcelońskim pawilonie Fundacja Miesa van der Rohe, organizator konkursu, przygląda się współczesnym realizacjom architektonicznym szeroko. Do współpracy zaprasza ekspertów z całej Europy. Wybrane przez nominujących obiekty mają cechować się innowacyjnym i twórczym podejściem do idei, formy i funkcji, oddziaływania społecznego czy kształtowania zrównoważonego rozwoju. Nagroda wyróżnia dobre praktyki budowania, służące polepszeniu warunków życia przy jednoczesnym poszanowaniu dla otoczenia.
 • Efekt? Laureat nagrody zyskuje miano ikony. Jest dziełem. Jest inspiracją.
 • Na wystawie ukazujemy najlepsze realizacje z Polski w tej edycji konkursu na tle 523 nominacji z Europy. Czemu tak wielu? Bo rok 2022 to rok kumulacyjny. Przyznawane co dwa lata wyróżnienie zostało zawieszone w 2020 roku, co powiększyło grupę startujących po trofeum. Dzięki temu możemy tu bliżej przyjrzeć się również kondycji nowej polskiej architektury.
 • Wystawa prezentuje idee, którymi kierowali się twórcy w zestawieniu z opiniami ekspertów nominujących do nagrody. Możemy przeanalizować czy intencje architektów i kierunki projektowe zawarte w ich pracach są odczytywane zgodnie z zamierzeniami. Możemy również prześledzić wielowymiarowość projektów, poznać ich cechy wyróżniające. I umieścić to w szerszym, zarysowanym na wystawie kontekście – rodzimych projektów z poprzednich lat czy wszystkich laureatów.
 • Konkurs 2022 nie jest jeszcze rozstrzygnięty. W trakcie trwania tej wystawy poznamy najpierw skróconą listę realizacji wybranych do kolejnego etapu, a potem finalistów.
 • Czy wśród nich znajdą się obiekty prezentowany na wystawie? Czas pokaże.
 • Mamy nadzieję, że zebrany przez nas materiał pozwoli na głębszą refleksję i lepsze zrozumienie czym jest dobra Polska Architektura Współczesna. A przede wszystkim będzie przyczynkiem do dyskusji na jej temat.
 • Kuratorka:
 • Magdalena Maciąg
 • Kuratorzy merytoryczni:
 • Ivan Blasi
 • Ewa P. Porębska
 • Marcin Szczelina
 • Hubert Trammer
 • Projekt wystawy:
 • mut_pracownia architektury
 • Identyfikacja i projekt graficzny wystawy:
 • Katarzyna Maciag
 • Współpraca produkcyjna i promocyjna:
 • Zespół Zodiaku:
 • Anna Brzezińska-Czerska, Katarzyna Sałbut, Artur Wosz, Katarzyna Zachara

X