“Minecraft na zielono, czyli jak zmierzyć się z miejskimi wyzwaniami?” to warsztaty zorganizowane przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia Polska. Podczas spotkania uczestnicy czerpią inspiracje, jak sprostać wzywaniom ekologicznym zidentyfikowanym w Strategii2030 adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Wspólnie projektowano nową, zieloną, efektywną energetycznie i przyjazną mieszkańcom odsłonę wybranych terenów Warszawy. Wykorzystano do tego Ecocraft – zieloną odsłonę popularnej gry Minecraft. Uczestnikami warsztatów są uczniowie liceów, studenci, członkowie organizacji pozarządowych.

X