Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, spotkał się z przedstawicielami New York University. W czasie swojej kilkudniowej wizyty w Polsce 55 osób – absolwentów wyższych studiów o profilu finansowym i zarządzania miało okazję zapoznać się z ofertą m.st. Warszawy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Podczas moderowanej dyskusji poruszono kwestie struktury społecznej miasta, wpływie Brexitu na potencjał rozwojowy Warszawy, pozycji na miejskiej arenie międzynarodowej w dziedzinie finansów oraz inwestycjom przy udziale funduszów UE.

X