ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury to miejsce dyskusji o architekturze i potencjale gospodarczym Warszawy.

Od ponad dwóch lat przyciąga publiczność bogatą ofertą wystawienniczą i programową kierowaną nie tylko do osób z branży. Cyklicznie odbywają się tu m.in. wykłady o przestrzeni miejskiej, dyskusje o jakości życia w mieście, prezentacje innowacyjnych projektów gospodarczych czy warsztaty kreatywne dla najmłodszych.

Program budowany jest przez m.st. Warszawa we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz licznymi partnerami z obszaru kultury i biznesu. To też miejsce otwarte na inicjatywy mieszkańców i wspierające edukację młodych warszawiaków, w tym przede wszystkim studentów.

Pawilon wyróżniają także wspaniała architektura nawiązująca do modernistycznych tradycji miejsca oraz sama lokalizacja – Pasaż Wiecha, który jest centralnym punktem o znaczeniu kulturalnym i społecznym.