• „Plany na Przyszłość | LAB” to nowa odsłona słynnej wystawy „Plany na przyszłość”. Przez 25 lat za organizację prezentacji projektów architektonicznych dla Warszawy odpowiadało Centrum Łowicka. Teraz projekt przeszedł w ręce Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Co się zmieniło? Sprawdźcie sami!
 • Na wystawie zobaczyć można 60 projektów architektonicznych. Są tu budynki mieszkalne, użyteczności publicznej i domy jednorodzinne. Wszystkie stworzone z myślą o Warszawie i jej okolicach. Swoje prace zgłosiło prawie 50 pracowniami.
 • W przestrzeni wystawy projekty zostały podzielone nie wedle funkcji obiektów, a wedle dzielnic, w których mogą stanąć.
 • – Relacje lokalne będą się zmieniać razem z postępującą urbanizacją, ale kierunki tej zmiany będą łatwiejsze do uchwycenia, kiedy będzie można porównać jacy „sąsiedzi” wyrastają obok siebie – mówi Magda Maciąg, współkuratorka wystawy w pawilonie Zodiak, dodając że wystawa przybliża planowany efekt zamierzeń projektowych i stara się odpowiedzieć na pytanie o przyczynę i skutki architektury w Warszawie.
 • Poza pracami realizacyjnymi obejrzymy najlepsze prace dyplomowe z uczelni: Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiej Szkoły Ekologii i Zarządzania. – Kluczem jest tu zaangażowanie i dialog wszystkich tych, którzy widzą potrzebę udziału w tworzeniu jakościowej architektury i urbanistyki, nawiązujących do wyzwań i problemów współczesności, ale także odpowiadających na przyszłe potrzeby miasta – podkreśla Maciąg.
 • Prace studenckie można będzie zobaczyć też na placu.
 • W trakcie wystawy podsumowany zostanie również projekt WODA W: CENTRUM, którego Partnerami są firmy Cosentino i Geberit. Zaangażowani w działania studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej opowiedzą o Wodnym Azylu, instalacji, która 1 lipca stanie na placu przed Zodiakiem. Projekt porusza temat roli wody w przestrzeni publicznej i naszego stosunku do niej. Po miesiącach rozważań i dyskusji autorzy proponują zmianę w myśleniu i równościowe traktowanie poszczególnych elementów ekosystemu naszej planety. Wystawa to pierwszy projekt semestralny na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, który zakończył się realizacją. Instalacja została zaprojektowana i wykonana przez studentów w ramach projektu specjalności magisterskiej Architektura i Urbanistyka. Działanie Wodnego Azylu to element większego projektu WODA: W CENTRUM, który jest elementem cyklu eksponującego każdorazowo inny, aktualny w danym momencie temat z problematyki planowania i użytkowania przestrzeni miejskiej.

KATALOG WYSTAWY DO POBRANIA

 • Organizatorzy: Oddział Warszawski SARP, m.st. Warszawa.
 • Partner: Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.
 • Zespół kuratorski: Magda Maciąg, Jan Chwedczuk
 • Koordynacja i produkcja: Katarzyna Adamska, Marta Wójcicka
 • Wsparcie realizacyjne: zespół pawilonu Zodiak – Anna Brzezińska-Czerska, Katarzyna Sałbut, Artur Wosz, Katarzyna Zachara
 • Architektura wystawy: mech.build Anna Zawadzka-Sobieraj, Jan Dowgiałło.
 • Identyfikacja graficzna: Studio Temperówka
 • Identyfikacja graficzna wystawy, infografika: Katarzyna Maciąg
 • Promocja: OKK! PR Olga Kisiel-Konopka, zespół pawilonu Zodiak
 • Redakcja tekstów: Małgorzata Kacperek
 • Patronat medialny nad wystawą objęli:
 • Architektura & Biznes, Architecture Snob, Architektura Murator, Bryła.pl, Magazyn Dobre Wnętrze, Label Design Magazine, whiteMAD, Magazif, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, NN6T, nowawarszawa.pl, Rzut oraz Sztuka Architektury.
X