Polityka cyfrowej transformacji Warszawy – seminarium podsumowujące projekt, z udziałem Sekretarza m.st. Warszawy Marcina Wojdata, przedstawicieli biur urzędu, jednostek miasta, świata nauki i organizacji pozarządowych. Zakończył się pierwszy etap, w którym wsparciem dla kierującego pracami Biura Cyfryzacji Miasta był zewnętrzny Wykonawca. Kolejnym etapem będzie poddanie projektu dokumentu konsultacjom społecznym.

X