Przestrzeń znajdująca się na pierwszym piętrze pawilonu ZODIAK, to wizytówka gospodarcza Warszawy, miejsce spotkań przedstawicieli jednostek naukowych, wiodących centrów transferu technologii oraz instytucji otoczenia biznesu, a także przyjmowania delegacji krajowych i zagranicznych w ramach obsługi inwestorów prowadzonej przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

Jest to komfortowe miejsce spotkań w samym centrum Warszawy przeznaczone na warsztaty, seminaria i konferencje związane z promocją potencjału Warszawy, innowacjami w zarządzaniu miastem, a także miejsce kameralnych rozmów i negocjacji wymagających prestiżowej lokalizacji. Przeszklone, jasne wnętrza goszczą ważne dla Warszawy wydarzenia związane z miejskimi innowacjami gospodarczymi, społecznymi oraz naukowymi stanowiąc platformę współpracy między przedstawicielami stołecznych środowisk nauki, gospodarki, oraz administracji.

W ramach działalności przestrzeni gospodarczej, istnieje możliwość skorzystania z:
– sali wielofunkcyjnej dla maks. 75 osób, wyposażonej w ścianę wizyjną, rzutnik z ekranem oraz mobilny ekran
– miejsca dla kameralnych spotkań dla maks. 10 osób, wyposażonego w ekran do prowadzenia prezentacji oraz sprzęt do wideokonferencji

Kontakt: sekretariat.BRG@um.warszawa.pl

 

 

Pobierz materiały:

Warsaw your place to invest Raport ABSL: Usługi biznesowe w Warszawie Raport Knight Frank: Warszawa w kierunku Smart City

 

Kapitał ludzki w Warszawie Warszawa Miasto StartupówAKTUALNOŚCI
październik, 2019
Targi EXPO REAL

Jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania w Europie, przyciągające wysokiej klasy specjalistów i dysponujące nowoczesną, ekologiczną przestrzenią biurową. Tak zaprezentuje się Warszawa na prestiżowych monachijskich targach Expo Real 2019. Warszawa na Expo Real 2019 zaprezentuje dane wskazujące że obecnie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania. Co potwierdzają liczne, prestiżowe, międzynarodowe rankingi: „fDi’s Polish Cities of the Future 2019/2020” – 1 pozycja; „Emerging …

Urzędnicy ze Sztokholmu z wizytą studyjną w Warszawie

Przedstawiciele Property Development Office ze Sztokholmu wybrali Warszawę, na wizytę studyjną mającą na celu zapoznanie się z doświadczeniami Stolicy w zakresie zarządzania miastem. Salon Gospodarczy w Pawilonie ZODIAK był miejscem warsztatów z udziałem przedstawicieli kilku biur Urzędu m. st. Warszawy, których celem było podzielenie się wiedzą i doświadczeniami w temacie rozwoju miasta, urbanizacji, zarządzaniu gruntami i ochrony klimatu.  

wrzesień, 2019

Przeglądy Technologiczne

Miasto stołeczne Warszawa organizuje cykl otwartych spotkań pn. „Przeglądy Technologiczne”. Celem spotkań jest prezentacja przez firmy innowacyjnych i technologicznych rozwiązań z obszaru smart city reprezentantom Urzędu m.st. Warszawy (zastępcom prezydenta, sekretarzowi, dyrektorom i pracownikom kluczowych biur merytorycznych kompetentnych w obszarach tematycznych danego spotkania) i pozostałym uczestnikom: przedstawicielom instytucji, organizacji, funduszy inwestycyjnych, korporacji i startupów. Spotkania stanowią ważne forum dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów, …


International Media tour

W ramach organizowanego przez Poland Today INTERNATIONAL MEDIA TOUR odbyła się dyskusja panelowa Prezydentów trzech miast Polskich Warszawy, Łodzi i Poznania ma na celu umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń przy udziale grupy zagranicznych dziennikarzy biznesowych. Celem spotkania będzie  pochylenie się nad największymi wyzwaniami z jakimi aktualnie mierzą się aglomeracje miejskie dotyczące między innymi rozwoju gospodarczego polskich miast, podnoszenia poziomu życia ich mieszkańców …

Służewiec biznesowy

Podczas spotkania warsztatowego poświęconego tematyce uzdrowienia Służewca biznesowego eksperci z Urzędu m.st.Warszawy, przedstawiciele biznesu z branży Real Estate, organizacji non-profit i architekci dyskutowali o rozmaitych kwestiach dotyczących możliwości rozwoju a także finansowania i kierunków inwestycji niezbędnych aby poprawić sytuację tracącej na atrakcyjności tej część miasta. Zidentyfikowano kluczowe kwestie, nad którymi należy dalej kontynuować dialog z uwagi na przewidywane korzyści płynące z tworzenia zrównoważonej tkanki miejskiej, wpływającej na podniesienie …


Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w budownictwie ma szansę na umożliwianie zrównoważonej konsumpcji zasobów naturalnych także w budownictwie, będzie to możliwe do osiągnięcia jedynie poprzez rozważne wspólne realizowanie zintegrowanych działań wszystkich interesariuszy procesu budowlanego na etapie projektowania, budowania, eksploatacji, ostatecznego odzyskiwania i ponownego zastosowanie użytych wcześniej surowców. W panelu dyskusyjnym ekspertów zorganizowany z inicjatywy SARP wzięli udział przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Biura Stołecznego Zarządu Rozbudowy …


Rozwój teleopieki w Polsce

W Pawilonie Architektury Warszawskiej ZODIAK odbyło się Seminarium pn.: „Rozwój teleopieki w Polsce – doświadczenia samorządów lokalnych”. Uczestników wydarzenia, przedstawicieli miast realizujących teleopiekę w Polsce, przywitał Pan Paweł Rabiej – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Spotkanie było doskonałą okazją do wypracowania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń w zakresie teleopieki pomiędzy samorządami lokalnymi. Działania te miały na celu stworzenie najlepszego modelu teleopieki, który w związku z realizacją …

Europejski Wykład Otwarty – Media

Europejski Wykład Otwarty programu Kreatywna Europa – komponent Media, przyciągnął osoby zainteresowane tematem zwiększania dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. Realizowanie w ZODIAKU spotkań poszerzających wiedzę w ty zakresie, umożliwia mieszkańcom Warszawy rozwijanie się w branży mediów, docieranie do społeczności oraz funduszy, które służą wsparciu ich działalności. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania m.in.: projektów audiowizualnych i gier video, edukacji …

sierpień, 2019

Stolica inspiruje amerykańskich studentów

Studenci Uniwersytetu w Chicago przyjechali do Warszawy w ramach programu „Career Trek” (Ścieżka kariery). Podczas wizyty zapoznali się z ofertą miasta, jego różnorodnymi sektorami gospodarki, a także z potencjalnymi pracodawcami, co umożliwiło im poznanie kultury biznesowej oraz zdobycie pierwszych doświadczeń związanych z możliwością rozwoju kariery zawodowej w Warszawie. Mieli także okazję zapoznać się z bogatą historią i kulturą stolicy oraz osobiście przekonać się o walorach naszego miasta. Warszawa …

lipiec, 2019

Okrągły stół dot. hulajnóg

19 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta oraz firm zajmujących się wypożyczaniem e-hulajnóg. Wspólnie omawiano jak powinny wyglądać przepisy regulujące rynek hulajnóg i co zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz pieszym. Było to jedno z cyklu spotkań, które ma pomóc w celu wypracowania wspólnego stanowiska i przyśpieszeniu stworzenia przepisów.


Zmiany klimatyczne vs. architektura

W budynkach spędzamy większość naszego życia. To z jakich są zbudowane materiałów albo czy za oknem mamy zieleń wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, jakość życia ale nawet na zdrowie (fizyczne i psychiczne). W jaki sposób projektować miasto, aby nas leczyło, a nie wpędzało w chorobę? W ramach wykładu dyskutowano o konkretnych pomysłach na projektowanie zdrowych osiedli i przestrzeni publicznych, zwłaszcza w kontekście walki z konsekwencjami zmian klimatu. Jak walczyć z betonozą? Na co zwracać uwagę? Na spotkaniu poruszano również …


Przeglądy technologiczne

10 lipca odbyło się otwarte spotkanie w temacie „Ochrona środowiska i klimat”, podczas którego prezentowano innowacyjne i technologiczne rozwiązania z obszaru smart city i zrównoważonego rozwoju. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów i dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta. Piętnaście firm i organizacji prezentowało swoje rozwiązania technologiczne wspierające walkę o ochronę środowiska i klimatu, innowacje ekologiczne związane z ochroną powietrza, efektywnością energetyczną, transportem, …


Czwarta rewolucja przemysłowa

Instytut Spraw Publicznych oraz Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau zorganizowali debatę o przyszłości pracy w dobie rewolucji cyfrowej w gospodarkach peryferyjnych, o nowych możliwościach stwarzanych przez nowe technologie oraz nowych formach organizowania pracy przy zachowaniu solidnej ochrony socjalnej. W debacie wzięli udział następujący eksperci: – dr Agata Chełstowska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego – Adriana Rozwadowska, dziennikarka Gazety Wyborczej – Marcin Bartosz Wiśniewski, członek Zarządu Krajowego …

czerwiec, 2019

Kryzys klimatyczny

Coraz starsi, coraz goręcej, czyli jak chcemy żyć w dobie kryzysu klimatycznego? – wykład Marty Żakowskiej (Magazyn Miasta/ Cities Magazine) Dwa fakty – starzenia się i poważny kryzys klimatyczny – są najważniejszymi ramami naszej wspólnej teraźniejszości i przyszłości. Tym bardziej, że fale gorąca najtrudniej znoszą właśnie ludzie starsi. Będzie gorzej. Ale możemy jeszcze kształtować charakter tego “gorzej” w miastach, w tym w Warszawie. …


Innowacyjne projektowanie

Innowacyjne projektowanie to temat spotkania z cyklu #ZODIAK_inspiruje. Monika Wróbel i Grzegorz Gądek z fundacji Skwer Sportów Miejskich opowiadali o swoich doświadczeniach z innowacyjnymi projektami w Warszawie. Dyskutowano m.in. o działaniach przy moście Świętokrzyskim, pawilonie Emilia, o Alei Sportów Miejskich, rewitalizacji ul. Ząbkowskiej oraz o parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.


Rozwój talentów

W ZODIAKU odbyło się spotkanie władz m.st. Warszawy, przedstawicieli CITI Bank a także dyrekcji i uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr.1 w Warszawie, mające na celu podsumowanie trójstronnego program edukacyjnego. Założeniem projektu było podniesie kompetencji przyszłych kadr, poprzez stworzenie dedykowanych warsztatów, w zakresie obejmującym m.in. wprowadzenie do finansów, przybliżenie słownictwa Business English oraz przygotowanie do udziału w procesach rekrutacyjnych.

„Oddech dla młodych – smog, klimat i odpowiedzialność za przyszłość”

4 czerwca w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK odbyła się debata młodych aktywistów oraz ekspertów, zorganizowana w ramach kampanii „Zielona wstążka #DlaPlanety” przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz UNICEF Polska. Młodzi ludzie omawiali w jej trakcie powody, dla których zdecydowali się działać na rzecz ochrony środowiska oraz kwestie, związane z naszą wspólną odpowiedzialnością za jakość powietrza i globalny klimat. Współorganizatorem kampanii „Zielona wstążka #DlaPlanety”, przebiegającej w tym roku pod hasłem walki z zanieczyszczeniami …

Europejski Wykład Otwarty

Wolontariat europejski, staże i praktyki w państwach UE oraz krajach partnerskich, podjęcie pracy w instytucjach międzynarodowych to tematy, które zostały poruszone podczas kolejnego już Europejskiego Wykładu Otwartego, inicjatywy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.  Wydarzenie odbyło się 4 czerwca 2019 w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury i skierowane było do młodzieży, czyli osób między 18 a 30 rokiem życia.   Spotkanie w formie krótkiego wykładu i warsztatów …

maj, 2019

Circular economy

ZODIAK gościł przedstawicieli administracji rządowej, biznesu, NGOsów i nauki na spotkaniu z przedstawicielem fińskiej Sitra Jyri Arponen w temacie CIRCULAR ECONOMY W 2015 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. CIRCULAR ECONOMY. Mówiąc prościej to regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utratę energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane …


ZODIAK inspiruje

#ZODIAK_inspiruje to cykl wykładów organizowanych przez miasto stołeczne Warszawa. W ramach ośmiu otwartych publicznie spotkań pokazujemy jak wiele twarzy może mieć kształtowanie nowoczesnego miasta w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wykłady angażują różnorodnych uczestników i interesariuszy ekosystemu gospodarczego Warszawy, tworząc pomost pomiędzy projektantami, deweloperami, architektami, inwestorami, startupami, oraz instytucjami otoczenia biznesu. Cykl spotkań jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnym modelowaniem miasta, nawiązywaniem relacji, …

Samorządy mają moc

ZODIAK gościł warszawskich opiekunów samorządów uczniowskich i uczniów w ramach projektu szkoleniowego „Samorządy mają moc”. Projekt realizuje we współpracy z Urzędem Miasta @fundacjacivis, a jego celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami, dyrektorami, uczniami i rodzicami oraz zwiększanie wpływu uczniów na szkoły, w których się uczą.


New York University

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, spotkał się z przedstawicielami New York University. W czasie swojej kilkudniowej wizyty w Polsce 55 osób – absolwentów wyższych studiów o profilu finansowym i zarządzania miało okazję zapoznać się z ofertą m.st. Warszawy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Podczas moderowanej dyskusji poruszono kwestie struktury społecznej miasta, wpływie Brexitu na potencjał rozwojowy Warszawy, pozycji na miejskiej arenie międzynarodowej w dziedzinie finansów …


Warszawianka Roku

W ZODIAKU odbyła się konferencja prasowa inaugurująca tegoroczną edycję plebiscytu Warszawianka Roku w którym doceniamy kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Ważne jest dla nich upowszechnianie otwartości, tolerancji, równouprawnienia oraz wartości demokratycznych. To osoby, które mogą poszczycić się osiągnięciami w swoich dziedzinach, działają na rzecz transformacji społeczeństwa obywatelskiego, na rzecz budowania wspólnoty i integracji społeczeństwa pod kątem …


Stadion Polonii Warszawa

Wiadomo już, jak będzie wyglądał nowy stadion Polonii wraz z halą i centrum sportu młodzieżowego. Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 został rozstrzygnięty a jego wyniki ogłoszone 13 maja na konferencji prasowej w ZODIAKU. Wystawę pokonkursową prezentującą nagrodzone i wyróżnione prace, można oglądać na placu przed Pawilonem ZODIAK. Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego, które wyróżniało się walorami przestrzennymi, architektonicznymi …


Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy

W pawilonie ZODIAK odbyła się konferencja prasowa inaugurująca 5. edycję Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Najlepsze obiekty i wydarzenia 2018 roku wybierze jury złożone z ekspertów i władz miasta, a także mieszkańcy. Kandydatów do nagrody można zgłaszać od 10 maja do 21 czerwca br. Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy promuje nowe budynki, a także zabytkowe i zrewitalizowane przestrzenie publiczne, takie jak place, ulice czy trakty spacerowe. …

kwiecień, 2019
Rozwój metropolii warszawskiej

W związku z toczącymi się pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 odbyło się spotkanie przedstawicieli metropolii warszawskiej, podczas którego omówione zostały kwestie dotyczące szans i zagrożeń dla Regionu Warszawskiego Stołecznego po 2020 r., w tym m.in. założenia projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz założenia projektów rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027.

Rozwój żłobków i klubów malucha

Dziś odbyło się spotkanie przedsiębiorców wraz z przedstawicielami Biura Pomocy i Projektów Społecznych i Biura Rozwoju Gospodarczego przedstawiające miejski program rozwoju żłobków i klubów malucha w Warszawie. Nisza na rynku lokali usługowych jest wyzwaniem, dlatego miasto stołeczne Warszawa tworzy przestrzeń do dialogu pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi żłobki, a firmami działającymi na rynku lokali mieszkaniowych i użytkowych. W ramach tych działań zapraszamy zainteresowanych do składania ofert w konkursie: https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl


Warsaw Negotiation Round

Międzynarodowy turniej negocjacyjny Warsaw Negotiation Round 2019, pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, gościł na piętrze Pawilonu Zodiak. W wydarzeniu organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Negocjator Szkoły Głównej Handlowej, uczestniczą studenci reprezentujący czołowe szkoły prawnicze i biznesowe z całego świata oraz eksperci z dziedziny negocjacji. W turnieju uczestniczą reprezentanci takich uczelni jak m.in. London School of Economics, American University Washington, University of Connecticut, National Law School …

Warszawska Akademia Młodych Liderów

W Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK, miała miejsce Inauguracja 3-ciej już edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, podczas której młodzi aktywni mieszkańcy naszej stolicy mieli okazję poznać grupę, z którą będą współpracować przez najbliższe dziewięć miesięcy oraz pogłębić wiedzę na temat możliwości wpływu jakie daje młodym aktywność w samorządach uczniowskich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych. Projekt jest realizowany w ramach miejskiego programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem …

Startup Art. #2019: Startup Shaker

Startup Art. to program wsparcia biznesowego skierowany do studentów i absolwentów warszawskich szkół artystycznych organizowany przez Biuro Kultury Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy ze Startup Academy. W ramach cyklu, na piętrze Pawilonu Zodiak, odbyło się  spotkanie i warsztaty sieciujące startupy, trenerów Startup Academy, doświadczonych przedsiębiorców i ekspertów z różnych branż.  


Challenge Accepted

Wydarzenie H&M Challenge Accepted, którego Partnerem było World Wide Fund for Nature, poruszało tematy zrównoważonego rozwoju branży modowej i innowacji w produkcji ekologicznych tkanin (np.: ze skórek pomarańczy i ananasa). W trakcie wydarzenia prowadzone były warsztaty dla warszawskich startupów. Nowoczesna moda i projektowanie jest jednym z kluczowych branż wspieranych przez Miasto, o dużej możliwości wzrostu i znacznym potencjale eksportowym. “Podczas konferencji przewidziano szereg tematycznych paneli dyskusyjnych, …

marzec, 2019

Studencki Turniej Negocjacyjny

W dniach 30-31 marca odbył się Finał  XVII edycji Studenckiego Turnieju Negocjacynego. Podczas czterech rund negocjacyjnych, 16 drużyn najlepszych z całej Polski, sprawdziło swoje umiejętności negocjacyjne na podstawie wcześniej otrzymanych scenariuszy. Były to kilkustronny “case study” wypracowane przez studentów z SKN Negocjator działającego w Szkole Głównej Handlowej.


Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Członkowie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej gościli na spotkaniu z przedstawicielami biur Urzędu m.st. Warszawy. Celem spotkania była możliwość dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania i problemy lokalnych inwestorów, dotyczące prowadzenia inwestycji w Warszawie i współpracy z Miastem. Biuro Rozwoju Gospodarczego organizuje cykliczne spotkania z przedstawicielami firm zrzeszonych w izbach gospodarczych, mające na celu informowanie o narzędziach wsparcia dla przedsiębiorców, planach inwestycyjnych i prowadzenie dialogu z inwestorami.

17 celów zrównoważonego rozwoju

Ambasada Danii Warszawie we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP) oraz Mazowiecka Okręgową Izba Architektów RP (MaPIA RP) zorganizowała seminarium i warsztaty na temat zrównoważonej architektury i planowania przestrzeni miejskiej w kontekście realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN 17 Sustainable Goals). 17 celów zrównoważonego rozwoju (17 UN SDG) – odzwierciedla dążenia społeczności do tworzenia bardziej zrównoważonej …

Europejski Wykład Otwarty Kreatywna Europa

W ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury odbył się kolejny już w tym roku Europejski Wykład Otwarty pn. „Program Kreatywna Europa – Twoje wsparcie w realizacji projektu kulturalnego”, zorganizowany prze Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Ewę Kornacką, która w programie Kreatywna Europa odpowiedzialna jest za komponent Kultura. Tematyka spotkania obejmowała m.in.: możliwości dofinansowania projektów kulturalnych i audiowizualnych, procedury aplikowania oraz wymagań …


Warszawa na targach w Cannes

Na piętrze Pawilonu Zodiak odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Zastępcą Prezydenta Michałem Olszewskim, inaugurująca obecność Warszawy na najbardziej prestiżowych targach nieruchomości w Europie – MIPIM 2019 odbywających się w Cannes. Podczas tegorocznych targów inwestycyjnych Warszawa zaprezentuje swoje plany rozwoju. Targi MIPIM w tym roku odbędą się po raz 30., a Warszawa swoją atrakcyjność inwestycyjną zaprezentuje w Cannes już po raz 21. …

Nauka przedsiębiorczości dla warszawskiej młodzieży

W ośmiu warszawskich szkołach zakończyła się niedawno pierwsza edycja szkolnego budżetu partycypacyjnego. Jego zasady wypracowali uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. W środę, 6 marca, spotkali się w ZODIAK-u, żeby podsumować swoje działania i opracować wskazówki, dzięki którym kolejne szkolne budżety partycypacyjne będą jeszcze lepiej budziły w uczniach ducha przedsiębiorczości oraz wzmacniały postawy obywatelskie i troskę o dobro wspólne, jakim jest szkoła. Projekt „Szkolny …

luty, 2019

Startup Jump

W Pawilonie Zodiak odbyła się, z udziałem Wiceprezydent m.st. Warszawy Renatą Kaznowską, uroczysta inauguracja IV edycji projektu Start-up JUMP, rozwijającego przedsiębiorczość i kreatywność młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Uczestnicy Start-up Jump w pierwszym etapie (Młodzieżowy semestr biznesowy) odwiedzają miejskie instytucje wspierające przedsiębiorczość, takie jak Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, FabLab powered by Orange,  czy Centrum …


Miasto Startupów

W przestrzeni pierwszego piętra odbyło się spotkanie warsztatowe „Warszawa miasto startupów” na którym Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski i Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Piotr Sawicki spotkali się z przedstawicielami ekosystemu startupowego. Celem spotkania było poznanie potrzeb środowiska w zakresie wzajemnej współpracy i budowania potencjału Warszawy jako miasta aktywnie wspierającego rozwój przedsiębiorczości.

Warsztaty dla gmin

W Pawilonie Zodiak odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli gmin aglomeracji warszawskiej, mające na celu podniesienie wiedzy na temat partycypacji społecznej oraz włączania mieszkańców we wspólne planowanie przestrzeni miast.

Kreatywna Europa

ZODIAK gościł pierwszy w tym roku Europejski Wykład Otwarty pn. „Program Kreatywna Europa – Twoje wsparcie w realizacji projektu kulturalnego”, zorganizowany prze Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Ewę Kornacką, która w programie Kreatywna Europa odpowiedzialna jest za komponent Kultura. Tematyka spotkania obejmowała m.in.: możliwości dofinansowania projektów kulturalnych i audiowizualnych, procedury aplikowania oraz wymagań merytorycznych i formalnych projektów.


Styczniowe spotkania

W styczniu Zodiak gościł reprezentantów zagranicznych i lokalnych inwestorów, którzy na spotkaniach z przedstawicielami Miasta prezentowali swój potencjał do inwestowania w Warszawie, a także wsparcia w rozwoju zawodowym uczniów warszawskich szkół średnich. Styczeń był również miesiącem spotkań z przedstawicielami nauki, z którymi omawiane były wspólne projekty w zakresie rozwoju Warszawy w oparciu o programy badawcze realizowane na szczeblu akademickim.

grudzień, 2018

Seminarium EUROCITIES

Jak zbudować skuteczną współpracę między władzami lokalnymi? W jaki sposób Polityka Spójności wspiera tego typu inicjatywy i jak będzie wspierać je w przyszłości? Jakie wnioski można wyciągnąć na poziomie lokalnym z korzyści i wyzwań związanych ze współpracą metropolitalną? Reprezentanci miast z całej Europy rozmawiali na te i wiele innych, palących pytań podczas Seminarium EUROCITIES: Wspieranie współpracy metropolitalnej poprzez politykę spójności. Warszawa i sąsiadujące gminy dzielą się …


Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Służewca

W dniu 3 grudnia 2018 r. w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania terenów zielonych na obszarze biurowego Służewca. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci władz miasta oraz przedstawiciele firm deweloperskich, agencji i innych podmiotów zainteresowanych omawianymi obszarami. Pan P. Sawicki – dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego, omówił koncepcję rozwoju terenów zielonych wraz z założeniami planistycznymi dla obszaru Mokotowskiej Dzielnicy Biurowej. Zarząd Zieleni …

listopad, 2018

Warsztaty Grow with Warsaw

GROW WITH WARSAW to cykl spotkań warsztatowych dla inwestorów nieruchomości. Ma on na celu zaprezentowanie polityki przestrzennej Warszawy oraz wypracowanie – poprzez otwarty dialog – propozycji rozwiązań systemowych, które będą wskazówkami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, kształtującego politykę przestrzenną miasta. Organizatorem przedsięwzięcia Grow with Warsaw są: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. …