W Pawilonie Architektury Warszawskiej ZODIAK odbyło się Seminarium pn.: „Rozwój teleopieki w Polsce – doświadczenia samorządów lokalnych”. Uczestników wydarzenia, przedstawicieli miast realizujących teleopiekę w Polsce, przywitał Pan Paweł Rabiej – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Spotkanie było doskonałą okazją do wypracowania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń w zakresie teleopieki pomiędzy samorządami lokalnymi. Działania te miały na celu stworzenie najlepszego modelu teleopieki, który w związku z realizacją przez Miasto stołeczne Warszawa projektu pn. “Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zostanie wdrożony do 2022 roku i obejmie co najmniej 7000 mieszkańców.

X