ZODIAK gościł warszawskich opiekunów samorządów uczniowskich i uczniów w ramach projektu szkoleniowego „Samorządy mają moc”. Projekt realizuje we współpracy z Urzędem Miasta @fundacjacivis, a jego celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami, dyrektorami, uczniami i rodzicami oraz zwiększanie wpływu uczniów na szkoły, w których się uczą.

X