Jak zbudować skuteczną współpracę między władzami lokalnymi? W jaki sposób Polityka Spójności wspiera tego typu inicjatywy i jak będzie wspierać je w przyszłości? Jakie wnioski można wyciągnąć na poziomie lokalnym z korzyści i wyzwań związanych ze współpracą metropolitalną?

Reprezentanci miast z całej Europy rozmawiali na te i wiele innych, palących pytań podczas Seminarium EUROCITIES: Wspieranie współpracy metropolitalnej poprzez politykę spójności.

Warszawa i sąsiadujące gminy dzielą się historią swojej współpracy na rzecz lepszego, wygodniejszego życia mieszkańców.

http://www.eurocities.eu/

logotyp

X