Podczas spotkania warsztatowego poświęconego tematyce uzdrowienia Służewca biznesowego eksperci z Urzędu m.st.Warszawy, przedstawiciele biznesu z branży Real Estate, organizacji non-profit i architekci dyskutowali o rozmaitych kwestiach dotyczących możliwości rozwoju a także finansowania i kierunków inwestycji niezbędnych aby poprawić sytuację tracącej na atrakcyjności tej część miasta.

Zidentyfikowano kluczowe kwestie, nad którymi należy dalej kontynuować dialog z uwagi na przewidywane korzyści płynące z tworzenia zrównoważonej tkanki miejskiej, wpływającej na podniesienie oferty całego regionu poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców i odwiedzających.

– zróżnicowanie oferty transportu
– wprowadzenie większej ilości zieleni
-rozwój oferty mieszkaniowej i gastronomicznej
– tworzenie bazy hotelowej i co-workingowej
– poprawa infrastruktury drogowej

X