Salon Gospodarczy był miejscem spotkania partnerów międzynarodowego projektu EO4GEO, którego celem jest upowszechnianie dostępu do danych przestrzennych, w tym satelitarnych i wykorzystania ich wśród interesariuszy zaangażowanych w rozwój miasta. Zaangażowanie Warszawy w WP5 ‘Testing and validating the strategy based on case-based learning scenario’s’, a szczególnie zadanie dotyczące sektora Smart City pozwali na zebranie rozwiązań z zakresu wykorzystania danych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym miasta. Ważny jest również kontekst upowszechniania wiedzy, a tym samym efektywnego wykorzystania zasobu danych, służących rozwojowi miasta.

www.eo4geo.eu

 

X