Przedstawiciele Property Development Office ze Sztokholmu wybrali Warszawę, na wizytę studyjną mającą na celu zapoznanie się z doświadczeniami Stolicy w zakresie zarządzania miastem. Salon Gospodarczy w Pawilonie ZODIAK był miejscem warsztatów z udziałem przedstawicieli kilku biur Urzędu m. st. Warszawy, których celem było podzielenie się wiedzą i doświadczeniami w temacie rozwoju miasta, urbanizacji, zarządzaniu gruntami i ochrony klimatu.

 

X