GROW WITH WARSAW to cykl spotkań warsztatowych dla inwestorów nieruchomości. Ma on na celu zaprezentowanie polityki przestrzennej Warszawy oraz wypracowanie – poprzez otwarty dialog – propozycji rozwiązań systemowych, które będą wskazówkami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, kształtującego politykę przestrzenną miasta.

plakat

Organizatorem przedsięwzięcia Grow with Warsaw są: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Partnerem projektu jest Urban Land Institute Poland, odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie i organizację warsztatów oraz moderację dyskusji.

W ramach GROW WITH WARSAW w dniu 29.11.2018 w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury odbędzie się ostatnie spotkanie cyklu.

W ostatnim roku odbyło się pięć spotkań. Każde było poświęcone innemu sektorowi rynku nieruchomości. Uczestnicy rozmawiali o:

rozwoju rynku handlu i usług
możliwościach rewitalizacji różnych części miasta
rozwoju nieruchomości wielofunkcyjnych, w tym zmianie charakteru miejsca pracy
przestrzeniach publicznych i zielonej infrastrukturze
rozwoju rynku mieszkaniowego

X