Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy w partnerstwie z Fundacją Envisio zorganizowało trzecie spotkanie warsztatowe Smart city = smart Warsaw poświęcone tematyce inwestycyjnej w kontekście rozwoju naszego miasta. Celem jest wypracowanie w gronie przedstawicieli świata biznesu jednostek naukowych oraz organizacji branżowych rozwiązań systemowych, stanowiących w przyszłości wskazówek dla inicjatyw podejmowanych przez stołeczny samorząd. Warszawa coraz mocniej wpisuje się w koncepcję miasta inteligentnego jednak przez nią jeszcze wiele wyzwań. Obszar smart city jak żaden inny wymaga współpracy pomiędzy różnymi partnerami: strona publiczną, przedsiębiorstwami, startupami, funduszami inwestycyjnymi. Zagadnienia z obszaru smart city wymagają współpracy pomiędzy różnymi partnerami: strona publiczną, przedsiębiorstwami, startupami, funduszami inwestycyjnymi. Wzmacniając dialog międzysektorowy staramy się razem generować lepszą przyszłość naszego miasta.

X