Salon Gospodarczy był miejscem spotkania przedstawicieli gmin metropolii warszawskiej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Do najważniejszych celów ZIT należy:

  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
  • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
  • realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych;
  • zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Na spotkaniu poruszane były takie tematy jak:

ścieżki i infrastruktura rowerowa oraz Parkingi ,,Parkuj i Jedź”
budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych (e-opieka)
badanie potrzeb rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy
ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

X