Otwarte dziś godz. 12-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
25/02 2024 15:00
OPROWADZANIE
Echa Pragi. Oprowadzanie kuratorskie

Oprowadzanie kuratorskie z Izabelą Bołoz i Moniką Konrad po wystawie Echa Pragi.

Echa Pragi prezentują rezultaty międzynarodowego projektu mającego na celu odkrycie potencjału części Pragi-Północ. Nowy most dla pieszych i rowerzystów połączy w tym roku tę część miasta z historycznym centrum stolicy. Istnieje ryzyko, że w okolicy zajdą procesy gentryfikacyjne, dlatego jej transformacja musi być starannie zaplanowana i współprojektowana z mieszkańcami.

W swoich pracach uczestnicy i uczestniczki projektu wykorzystali, jako materiał twórczy, fragmenty istniejących historycznych budowli, inspiracje pozornie zapomnianymi obiektami małej architektury charakterystycznej dla Pragi-Północ, lokalne działania sąsiedzkie dziejące się na praskich podwórkach. Dostrzegli też nowopowstałe budynki i przestrzenie publiczne.

Autorzy prac konfrontują swoje obserwacje z wyobrażeniami i oczekiwaniami, jakie mają w stosunku do Pragi-Północ jej mieszkańcy, a także turyści. Z jednej strony oczekują oni nowoczesnej i funkcjonalnej dzielnicy, a z drugiej poszukują w niej wartej ochrony autentyczności.