Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
31/05 2022 18:00
DYSKUSJA
Unijna Taksonomia Zrównoważonych Budynków

Architektura kryzysu klimatycznego to cykl spotkań organizowanych przez Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP, PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego oraz Zodiak Warszawski Pawilon Architektury.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu dotyczącym Unijnej Taksonomii, która w najbliższych latach będzie intensywnie zmieniać budownictwo na zielone i zrównoważone.

Program

18:00-18:40
Prezentacja: Unijna Taksonomia – jak działa i jakie ma zastosowanie w budownictwie?
Prowadzący prezentację:
– Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner, MATERIALITY, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP
– Piotr Biernacki, ESG Managing Partner, MATERIALITY, członek ESMA Securities and Markets Stakeholders Group oraz EFRAG Sustainability Reporting TEG

18:40-19:40
Panel dyskusyjny: Wpływ unijnej Taksonomii na architektów, deweloperów i branżę budowlaną

19:40-20:00
Dyskusja z udziałem publiczności.

Uczestnicy dyskusji:
Katarzyna Unold, Managing Director, Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.
Ewa Kowalska-Ocneanu, Chief Sustainability, WSP Polska Sp. z o.o., Asesor BREEAM International
Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Architekt-Partner, APA Wojciechowski Sp. z o.o., Wiceprezes ZG SARP ds. środowiska i ochrony klimatu.

Moderacja spotkania:
Anna Zawadzka-Sobieraj, Built Environment Manager, MATERIALITY oraz Co-founder Mech.build, pełnomocniczka Zarządu OW SARP ds. budownictwa naturalnego

Czym jest unijna Taksonomia?

Taksonomia jest regulacją wspomagającą transformację gospodarki Unii Europejskiej ku gospodarce niskoemisyjnej i zrównoważonej poprzez oddziaływanie na europejski sektor finansowy.

Unia Europejska w 2021 roku wprowadziła przepisy określające, jakie rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej w krajach UE są zrównoważone środowiskowo. Część tych przepisów dotyczy działalności budowlanej, deweloperskiej i związanej z obsługą rynku nieruchomości.

Taksonomia określa sześć celów środowiskowych, które musi realizować dana działalność (w tym budynki nowoprojektowane i poddawane renowacji), a także ustanawia tzw. techniczne kryteria kwalifikacji, czyli konktetne warunki, które muszą zostać spełnione, aby dana działalność została zakwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo.
Znajomość tych wytycznych pozwoli projektantom, deweloperom i wykonawcom na projektowanie i realizację inwestycji zgodnych z przepisami unijnymi i celami gospodarki cyrkularnej.