Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
08/06 2022 18:00
WYKŁAD
WODA W CENTRUM: Woda po duńsku

Cykl WODA: W CENTRUM powraca w mury Pawilonu Architektury Zodiak. Wykład WODA PO DUŃSKU, realizowany we współpracy z Ambasadą Królestwa Danii, będzie poświęcony następującym zagadnieniom:

  • neutralność klimatyczna i energetyczna do roku 2030
  • miasta przyjazne do życia i odporne na zmiany klimatu
  • gospodarka wodna w obiegu zamkniętym (pozyskiwanie energii ze ścieków i ponowne wykorzystanie wody szarej)
  • pozyskiwanie wody pitnej ze studni głę

Powyższe tematy przedstawi Thor Danielsen – Attaché ds. Sektora Wodnego / Sector Expert WTA EU.

Po prelekcji zaplanowano debatę, podczas której zaproszeni goście będą rozważać możliwość zastosowania rozwiązań duńskich w polskich miastach. Głos będą zabierać m.in. Szymon Wojciechowski z APA Wojciechowski oraz eksperci OW SARP.

Organizatorami wydarzenia są Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Odział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Głównym partnerem wydarzenia, jak i całego cyklu WODA: W CENTRUM, jest firma Geberit.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

WODA musi znaleźć się W CENTRUM – zainteresowania mieszkańców, uwagi projektantów i planistów oraz naszych miast. Takie założenie przyświeca realizacji projektu Woda w Centrum, organizowanego przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wspólnie z SARP Warszawa, przy współpracy z Zodiakiem Warszawskim Pawilonem Architektury.

WODA: W CENTRUM to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zainteresować problemami związanymi z wodą w obszarze miejskim projektantów i planistów oraz samych mieszkańców Warszawy. Gospodarowanie zasobami wodnymi to obecnie jedno z największych globalnych wyzwań miejskich. Celem projektu jest zrozumienie problematyki miejskich przestrzeni centralnych przez pryzmat wody jako istotnego elementu kształtowania i funkcjonowania przestrzeni urbanistycznej w wymiarach: przyrodniczym, klimatycznym, krajobrazowym, gospodarczym, ekonomicznym, estetycznym czy symbolicznym.

Dzięki współpracy WAPW i OW SARP, działania będą miały jednocześnie publiczny charakter dyskusyjny (wydarzenia w pawilonie ZODIAK WPA), jak i charakter projektowy/ekspercki (zadania kursowe na WAPW). Przedsięwzięcie zakończy realizacja wybranej w drodze wewnętrznego konkursu interwencji przestrzennej, dedykowanej zagadnieniu wody w mieście, która będzie polegała na budowie instalacji w przestrzeni placu przed Zodiakiem. Projektowane elementy, poza niesieniem informacji, będą użytkowe i nadające się do przeniesienia w inne miejsce w Warszawie. Zapoznanie się z pracami studenckimi, obserwacja procesu ich powstawania, uczestniczenie w debacie i wydarzeniach towarzyszących projektowi pozwoli szerszej publiczności zapoznać się z problemem.

Projekt zogniskowany wokół instalacji miejskiej przygotowywanej przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zakłada także szereg dodatkowych działań popularyzatorsko – edukacyjnych. Przewidziane są warsztaty, szkolenia, spacery edukacyjne oraz wiele innych atrakcji, które podobnie jak rozwój samego projektu realizacyjnego, będą dynamicznie się zmieniać i ewoluować w zależności od potrzeb. Jednym z wydarzeń towarzyszących jest cykl wykładów eksperckich poświęconych wodzie.
Pierwsze wykłady już za nami, można je obejrzeć na platformie Youtube, na kanale Zodiaku Warszawskiego Pawilonu Architektury.