Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
29/05 2024 19:00
KONCERT
Syreny śpiewają… | Koncerty muzyki chóralnej a cappella

Zapraszamy na koncerty pt. Syreny śpiewają…

  • 27 maja 2024, godz. 19, Pawilon Edukacyjny Kamień, Wybrzeże Puckie 1
  • 29 maja 2024, godz. 19, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

Koncert „Syreny śpiewają…” ma na celu propagowanie aktywności kulturalnej i społecznej. Chór Kameralny SIRENES składa się w większości z osób amatorsko uprawiających śpiew chóralny. Mamy różne zainteresowania, obszary działań zawodowych i wspólną pasję. Śpiewanie w chórze to nie tylko działanie na rzecz kultury i sztuki. To przede wszystkim nieustanny rozwój umiejętności wokalnych, pracy w zespole i co bardzo ważne w kontekście aktualnych problemów społecznych – wsparcie w kryzysach zdrowia psychicznego. Wierzymy, że tak jak obcowanie z naturą może sprzyjać odzyskiwaniu równowagi psychicznej, tak śpiewanie w chórze pomaga utrzymać więzi społeczne i mieć poczucie wsparcia i przynależności. Zapraszamy do wysłuchania programu, na który składać się będą utwory różnych epok, świeckie i sakralne. Wśród kompozytorów m.in.: J. Dowland, S. Rachmaninow, C. McDowall, K. Gimon, M. Raczyński i Z. Koziej.

Chór Kameralny SIRENES – istnieje od września 2015 roku, choć tworzące go wokalistki znają się i śpiewają razem od kilkunastu, a niektóre nawet od kilkudziesięciu lat. Na działalność chóru składają się typowo chóralne aktywności, takie jak samodzielne koncerty, nagrania i udział w konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Chór chętnie występuje także z innymi zespołami, angażuje się w działalność charytatywną, bierze udział w projektach z wykonawcami różnych stylów muzycznych. Zespół ma w swoim repertuarze utwory kompozytorów polskich i zagranicznych różnych epok, o tematyce zarówno sakralnej jak i świeckiej. Od września 2016 roku chór jest prowadzony przez Fundację Sirenes. Od 2023 roku siedzibą Chóru Kameralnego SIRENES jest Przestrzeń Muzyki Współczesnej Hashtag Lab w Warszawie.

Magdalena Gruziel – dyrygentka, korepetytorka śpiewu, pedagożka. Absolwentka rytmiki na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Od 2015 roku wykłada na specjalności “pedagogika baletowa” na Wydziale Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zawodowo związana jest z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. R. Turczynowicza w Warszawie jako nauczyciel dyplomowany.

Śpiewała w różnych chórach i zespołach kameralnych, m.in. w Chórze Alla Polacca pod dyrekcją Sabiny Włodarskiej, w Polskim Chórze Jeunesses Musicales pod dyrekcją Ewy Strusińskiej, w Zespole Wokalnym Musica Aeterna pod dyrekcją Andrzeja Borzyma jr., w chórze Varsoviae Regii Cantores pod dyrekcją Joanny Malugi. Brała udział w wielu konkursach i koncertach w kraju i za granicą, m.in. Austrii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji i USA.

Występowała m.in. na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Filharmonii Narodowej, Filharmonii Pomorskiej, Studia Koncertowego Polskiego Radia. Brała udział w nagraniach płyt CD wydanych m. in. przez Fundację Alla Polacca, DUX i Acte Prealable. Od 2015 roku jest dyrygentką i dyrektorką artystyczną Chóru Kameralnego SIRENES. Współpracuje z Chórem SGGW w Warszawie jako specjalistka ds. emisji głosu.