Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności

O nas

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury to miejsce dyskusji o architekturze.

Od 2018 roku popularyzujemy wiedzę na temat architektury i przestrzeni miejskiej Warszawy. Opowiadamy zarówno o historii, jak i projektach przyszłości. Organizujemy wystawy, wykłady, dyskusje, warsztaty architektoniczne, a także pokazy filmowe czy koncerty. Program Zodiaku realizuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy we współpracy z partnerem – Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Współpracujemy także z licznymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Zodiak to także miejsce otwarte na inicjatywy mieszkańców i wspierające edukację młodych warszawiaków i warszawianek.

Działamy na mocy zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy nr 1147/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Biuro Architektury i Planowania przestrzennego

Przyjazna, zielona, lokalna, wygodna i dostępna – taka ma być Warszawa dobrze zaprojektowana. Czuwa nad tym Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Na jego czele stoi Bartosz Rozbiewski, p.o. dyrektora BAiPP i architekta miasta.

Jego zespół pracuje nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zajmuje się zagadnieniami transportu czy mobilności na terenie całego miasta. Biuro odpowiada też za przygotowywanie projektu planu ogólnego. Powstają w nim różne studia, koncepcje, analizy i inne ekspertyzy potrzebne do planowania rozwoju całego miasta.

BAiPP organizuje konsultacje społeczne, które dotyczą architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego Warszawy. Dba o krajobraz miasta, tworząc regulacje dla reklam zewnętrznych, szyldów i małej architektury.

Najlepsze realizacje, inwestycje publiczne i prywatne wyróżniane są Nagrodą Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy.

Więcej na architektura.um.warszawa.pl

Oddział Warszawski SARP

To organizacja zrzeszająca architektów zainteresowanych promowaniem architektury, wysokich standardów wykonywania zawodu architekta, a także działaniem na rzecz otaczającej nas przestrzeni. SARP posiada ponad 130 lat tradycji. Wśród jego członków znajdowali się tacy wybitni architekci jak: Bohdan Pniewski, Marek Leykam czy Jan Bogusławski.

Do najważniejszych zadań SARP należą: dbałość o jakość architektury i środowiska, tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu i zawodu architekta. SARP realizuje te cele między innymi poprzez edukację architektoniczną czy organizację konkursów architektonicznych w oparciu o przejrzyste procedury.

Oddział Warszawski SARP jest miejscem, które od lat integruje środowisko architektów oraz osoby zainteresowane architekturą i urbanistyką. Jego siedziba znajduje się przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Więcej na sarp.warszawa.pl