Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
15/06 2022 17:00
PROMOCJA KSIĄŻKI
Architektura myślenia – premiera książki

Zapraszamy na premierę nowej książki wydanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Architektura myślenia Andrzeja Piotrowskiego (tłum. Grzegorz Piątek) ukazuje historię architektury od starożytności do nowoczesności. Autor łączy myślenie projektowe z akademickim warsztatem badawczym i – poprzez krytyczne odczytanie wybranych budynków – bada wpływ komunikacji niewerbalnej na rozwój tożsamości zbiorowej Zachodu.

W przeciwieństwie do badaczy opierających swoje studia na tradycyjnych schematach periodyzacji historii, autor Architektury myślenia przygląda się obszernemu zbiorowi wytworów architektury pochodzących z różnych czasów i miejsc. Zgodnie z założeniem, że to właśnie budynki okazują się najtrwalszym zapisem podświadomie przyjmowanych wierzeń i postaw, omawia Bizancjum i Zachód po ikonoklazmie, podbój i kolonizację Mezoameryki, reformację i kontrreformację w Europie Wschodniej, rozwój kultury konsumpcyjnej w wiktoriańskiej Anglii oraz konsekwencję tej kultury w postaci wysokiego modernizmu.

Andrzej Piotrowski idzie dalej niż ci, którzy zakładają, że dawne budowle są odbiciem transcendentalnych wartości czy deterministycznych praw fizyki i ekonomii lub że zostały ukształtowane przez samoświadome jednostki. W rezultacie rzuca wyzwanie tradycyjnemu pojmowaniu tego, czym architektura jest i czym może być.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Andrzej Piotrowski
  • Bolesław Stelmach
  • Grzegorz Piątek

Prowadzący: Andrzej Skalimowski

Podczas spotkania będzie możliwość zakupienia książki w cenie 69 zł.

Więcej o książce: https://niaiu.pl/dzialalnosc/nowosc-architektura-myslenia/

Andrzej Piotrowski – profesor architektury na Uniwersytecie Minnesoty w USA. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, praktykował zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Współredaktor – z Nicholasem Temple’em i Juanem Manuelem Heredią – tomu The Routledge Handbook on the Reception of Classical Architecture (Abingdon-on-Thames 2020), jak również – z Julią W. Robinson – książki The Discipline of Architecture (Minnesota MN 2000). Jest autorem licznych artykułów, które ukazały się w publikacjach zbiorowych i w czasopismach naukowych.

Bolesław Stelmach – dr hab. inż. architekt, prof. PŁ. Generalny projektant w Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. W 2010 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało mu najwyższe wyróżnienie – Nagrodę Honorową SARP. W 2012 roku, za szczególne zasługi dla kultury polskiej, otrzymał Brązowy Medal GLORIA ARTIS Ministra Kultury RP, a w 2015 r. za wybitne zasługi w dziedzinie architektury otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury. Od listopada 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Grzegorz Piątek – krytyk i badacz architektury, pisarz. Autor książek „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949″ (WAB, 2020) i „Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego” (WAB, 2016). Współautor wystawy „Hotel Polonia. The Afterlife of Building” nagrodzonej Złotym Lwem na Biennale Architektury w Wenecji (2008). W latach 2005-2011 redaktor w miesięczniku „Architektura-murator”, w latach 2011-2019 współtworzył Fundację Centrum Architektury.

Andrzej Skalimowski – historyk specjalizujący się w dziejach społecznych i historii architektury, pracuje w Instytucie Historii Nauki PAN. Członek redakcji miesięcznika „Nowe Książki”. Stypendysta Fundacji Kerstenów, laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską (2017). Jego książka Sigalin. Towarzysz odbudowy otrzymała Nagrodę im. Karola Małcużyńskiego przyznawaną przez ZAiKS za twórczość w dziedzinie varsavianów, zdobyła wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka oraz została nominowana do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.