Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
18/04 2023 17:30
SPOTKANIE
Architektura przyjaznych przestrzeni | Spotkanie wokół książki

Zapraszamy na spotkanie wokół książki Architektura przyjaznych przestrzeni Krzysztofa Chwaliboga, zmarłego 16 lutego 2023 roku.

Książka to zestawienie poglądów i dzieł na temat różnych elementów natury przestrzeni, jej pożądanej aranżacji architektonicznej, zasad kompozycji, wprowadzania dźwięku i światła.

Rozległa analiza idei postulowanych przez wybitnych architektów XX wieku (takich jak Alvar Aalto, Tadao Ando, Reima Pietilä, Álvaro Siza, Lucien Kroll) wpisuje się w dyskusję o warunkach potrzebnych do stworzenia przestrzeni przyjaznej człowiekowi.

Punktem wyjścia do rozważań Krzysztofa Chwaliboga nad stanem obecnej architektury jest – zarysowany na początku publikacji – obraz modernizmu corbusierowskiego jako wpływowego nurtu, który zdaniem autora doprowadził do powstania blokowisk, czyli przestrzeni nader rzadko dostarczających „wzruszenia albo powodu do radości”.

Autor nie ogranicza się jednak do teoretycznych rozważań – dla swoich słów znajduje potwierdzenie w konkretnych realizacjach. Jego nadrzędnym celem jest popularyzacja idei kształtowania przyjaznego otoczenia przestrzennego jako niezbędnego warunku kulturowej jakości życia.

Więcej o książce.

W spotkaniu udział wezmą:

Andrzej Chwalibóg – architekt, urbanista. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Współtwórca planu ogólnego Białegostoku, były planista miejski. Projektant obiektów mieszkaniowych, usługowych, wypoczynkowych oraz sakralnych (m.in. ołtarza i miejsca spotkania z Ojcem Świętym w Białymstoku, katedry w Irkucku, kościóła NMP Matki Kościoła i pomnika Obrońców Białegostoku w 1939 r.). Członek Polskiej Rady Architektury i białostockiego oddziału TUP. Promotor licznych nagradzanych prac dyplomowych. Publikuje m.in. w Polskiej polityce architektonicznej.

dr inż. arch. Jerzy Grochulski – Profesor uczelni, Prodziekan Politechniki Warszawskiej, Pierwszy Wiceprezes SARP, Wiceprezes ds. zagranicznych

Bolesław Stelmach – Prof. dr hab. arch. Generalny projektant w Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. W 2010 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało mu najwyższe wyróżnienie – Nagrodę Honorową SARP. W 2012 roku, za szczególne zasługi dla kultury polskiej, otrzymał Brązowy Medal GLORIA ARTIS Ministra Kultury RP, a w 2015 r. za wybitne zasługi w dziedzinie architektury otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury. Od listopada 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.