Otwarte dziś godz. 12-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
21/03 2023 17:00
SPOTKANIE
Architektura Urbanistyka Sztuka. Spotkanie wokół książki

Jak architektura i urbanistyka ma się do sztuki? Dyskusję wokół tego tematu prześledziło grono związane z Komitetem Architektury i Urbanistyki PAN. Wnioski i spostrzeżenia zebraliśmy w publikacji pod redakcją profesora Sławomira Gzella pt. Architektura Urbanistyka Sztuka.

Zagadnienia, które zostały poruszone w książce to między innymi: narodziny i upadek idei architekta kompletnego, teoria architektury w krytyce architektonicznej, kompozycja urbanistyczna – między sztuką a nauką, koncepcja dzieła w dialogu architektury ze sztuką. Te i inne tematy poruszymy na spotkaniu wokół publikacji.

Więcej o książce tutaj.

W spotkaniu wezmą udział: Sławomir Gzell, Bogna Świątkowska, Gabriela Świtek, Bolesław Stelmach

Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacja Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma NOTES.NA.6.TYGODNI.

Gabriela Świtek -Dr hab. nauk humanistycznych, kierowniczka Zakładu Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka University of Cambridge (PhD 1999, MPhil 1996) i Central European University w Pradze (1994). Autorka książek: Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013), Aporie architektury (Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2012), Writing on Fragments: Philosophy, Architecture, and the Horizons of Modernity (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009). Kierowniczka działu dokumentacji sztuki współczesnej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Kuratorka wystawy Jarosław Kozakiewicz. Transfer w Pawilonie Polonia, w ramach 10. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji (2006). Główny obszar jej zainteresowań badawczych to historia i filozofia architektury, metodologia historii sztuki oraz współczesna kultura wizualna.

Bolesław Stelmach – Prof. dr hab. arch. Generalny projektant w Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. W 2010 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało mu najwyższe wyróżnienie – Nagrodę Honorową SARP. W 2012 roku, za szczególne zasługi dla kultury polskiej, otrzymał Brązowy Medal GLORIA ARTIS Ministra Kultury RP, a w 2015 r. za wybitne zasługi w dziedzinie architektury otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury. Od listopada 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Sławomir Gzell – prof. dr hab inż. arch. Profesor zwyczajny, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, wieloletni kierownik Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego. Doktor Honoris Causa Politechniki Poznańskiej. Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki, PAN, i członek korespondent Deutsche Akademie fur Stadtebau und Landesplanung DASL, Niemcy, od 2008. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy WMKZ. Sędzia konkursowy SARP, wykładowca i profesor wizytujący w wielu szkołach. Jako hobby wakacyjne podróże samochodem na południe Europy, skąd przywozi dziesiątki rysunków architektury, ludzi i krajobrazu.