Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
13/11 2022 11:00
WARSZTATY
Cyrkularne domki dla zwierząt | Warsztaty stolarskie

Na czym polega projektowanie cyrkularne? Jak wykorzystać materiały pochodzące z drugiego obiegu? Jak projektować i tworzyć w odpowiedzi na realne potrzeby? Podczas praktycznych warsztatów uczestnicy przygotują drewniane domki dla zwierząt mieszkających w miastach. Karmniki dla ptaków, budki dla nietoperzy powstaną, tak jak i ekspozycja wystawy, z materiałów odzyskanych z budowy nowej siedziby MSN w Warszawie. Warsztaty z wprowadzeniem do prac stolarskich, będą także okazją do przyjrzenia się zagadnieniom obiegu materii w przyrodzie i gospodarce; współzależności pomiędzy różnymi mieszkańcami miast oraz roli bioróżnorodności w kontekście zmian klimatu i zmian antropogenicznego pochodzenia. Warsztaty dla osób pełnoletnich. W trakcie warsztatów uczestnicy pracować będą z podstawowymi narzędziami i materiałami stolarskimi pod okiem przedstawiciela ekipy Much Crew, która wykonała ekspozytory na wystawę.

Prowadzący:

CENTRALA (Simone De Iacobis i Małgorzata Kuciewicz) – studio tworzące projekty pod hasłem amplifikacja natury, badające relacje między architekturą a procesami przyrodniczymi, zjawiskami atmosferycznymi i astronomicznymi. Zajmuje się miejskimi mokradłami, rzemieślniczymi mikroklimatami, wielogatunkową urbanistyką, architekturą chronobiologiczną, wzmacniającą poczucie bycia częścią sezonów.