ZODIATEKA

W ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury udostępniamy wszystkie gromadzone przez nas publikacje: w czytelni, w ramach otwartego dostępu do zbiorów, oraz z możliwością wypożyczenia w ramach ZODIATEKI.

Regulamin Wypożyczeń

WYSZUKIWANIE W KATALOGU ZODIATEKI

Aby wyszukać konkretną pozycję w katalogu, wywołaj okno wyszukiwania kombinacją klawiszy Control + F (dla systemu Windows), Command + F (dla systemu MacOS) lub w menu podręcznym przeglądarki na urządzeniu mobilnym. Następnie wpisz wyszukiwaną frazę: imię, nazwisko autora, wyraz zawarty w tytule lub nazwę wydawnictwa. Okno wyszukiwania zaznaczy w katalogu wszystkie pozycje zawierające podaną frazę.

Aby zarezerwować daną pozycję przed wypożyczeniem, użyj okna rezerwacji.

10. ARCHITEKTURA

10-001 (wypożyczona do 20-04-2024) Ściana Wschodnia. Architektura Zbigniewa Karpińskiego • Kacper Kępiński, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2020

10-002 Jak czytać nowoczesne budynki. Przyspieszony kurs wiedzy o architekturze epoki nowoczesnej • Will Jones, Arkady 2016

10-003 Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. I: Miasta historyczne • Arkady 1986

10-004 1947. Barwy ruin • Maria Sołtys, Krzysztof Jaszczyński, Dom Spotkań z Historią 2012

10-005 Poradnik dobrych praktyk architektonicznych: Praga-Północ. Praska Kamienica • red. Katarzyna Lisiecka, Stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi” 2019

10-006 Poradnik dobrych praktyk architektonicznych: Muranów • opracowanie zbiorowe, Fundacja Jeden Muranów 2019

10-007 Widzialne niewidzialnego. Nowe kościoły warszawskie Konrad Kucza-Kuczyński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2014

10-008 Elizeum. Podziemny salon księcia opracowanie zbiorowe, Miasto Stołeczne Warszawa 2016

10-009 PKiN Jacek Fota, Centrum Architektury 2015

10-010 Architektoniczne punkty odniesienia. Honorowa nagroda SARP 1966–2006 Adam Czyżewski, Stowarzyszenie Architektów Polskich 2007

10-011 Epoka spektaklu. Perypetie architektury i miasta XXI wieku Tom Dyckhoff, Karakter 2018

10-012 Kowno XX–XXI wiek. Przewodnik architektoniczny red. Julija Reklaite, Centrum Architektury 2018

10-013 Jak działa architektura. Przybornik humanisty Witold Rybczyński, Karakter 2018

10-014 Architektura na bank. Architektura siedziby Polskiego Banku Centralnego  Sławomir Parafianowicz, VEDA 2015

10-015 Księga Zachwytów Filip Springer, Agora 2016

10-016 Cztery Nowoczesności. Teksty o architekturze i sztuce polskiej XX wieku Andrzej Szczerski, DodoEditor 2015

10-017 Żle urodzone. Reportarze o architekturze PRL-u Filip Springer, Karakter 2017

10-018 AR/PS. Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka opracowanie zbiorowe, Centrum Architektury 2012

10-019 Modernizm. Socrealizm opracowanie zbiorowe, Instytut Architektury 2022

10-020 Emilia. Meble, muzeum, modernizm opracowanie zbiorowe, Karakter 2016

10-021 Piekarnia. W poszukiwaniu nowych modeli adaptacji dziedzictwa  opracowanie zbiorowe, Praga Lab 2021

10-022 Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u Błażej Ciarkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017

10-023 Włącznik. Projektowanie bez barier  Kamil Kowalski, Fundacja Integracja

10-024 U Źródeł Modernizmu. Architekci XVIII wieku  Józef Rykwert, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2021

10-025 Jakby Luksusowo   Aleksandra Stępień-Dąbrowska, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

10-026 On i Ja. O architekturze i Le Corbusierze  Jerzy Sołtan, Centrum Architektury 2020

10-027 Słowo Architekta. Opowieści o architekturze Polski Ludowej  Błażej Ciarkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2023

10-028 Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Żoliborz  Urszula Engelmayer, OZ productions 2020

10-029 Walter Gropius. Pełnia architektury  Walter Gropius, Karakter 2014

10-030 Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie  Marek Czapelski, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 2016

10-031 Mniej znaczy więcej. Perły polskiej architektury modernistycznej  Beata i Paweł Pomykalscy, Księży Młyn 2012

10-032 Le Corbusier. W stronę architektury  Le Corbusier, Centrum Architektury 2012

10-033 Notes Architektury. Praktyki i inspiracje  Katarzyna Domagalska, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

 

10-034 Problemy architektury polskiej między trzecią ćwiercią XVIII a drugą XX wieku • Witold Krassowski, Stowarzyszenie Architektów Polskich 2012

10-035 Konkurs na projekt architektoniczny Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie • 2007

10-036 Architektura VII Dnia • Izabela Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek, Fundacja Bęc Zmiana 2019

10-037 Dobra Kontynuacja • Rafał Mazur, Politechnika Rzeszowska 2019

10-038 Adriachalim. Architekci • opracowanie zbiorowe, Fundacja Bęc Zmiana 2016

10-039 Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś. Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku • Marcin Kwietowicz, Stowarzyszenie 40 000 Malarzy 2012

10-040 Heidegger dla architektów • Adam Sharr, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2023

10-041 Życie i przestrzeń • opracowanie zbiorowe, Grupa 5 Architekci 2018

10-042 Listy znad jeziora • Romano Guardini, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2021

10-043 Splatać otwarty świat • Tim Ingold, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2019

10-044 Architektura jest najważniejsza t.1: Rozmowy • Ewa Mańkowska-Grini, EMG 2015

10-045 Architektura jest najważniejsza t.2: Architektki • Ewa Mańkowska-Grini, EMG 2016

10-046 Architektura jest najważniejsza t.3: Rozmowy drugie • Ewa Mańkowska-Grini, EMG 2017

10-047 Architektura jest najważniejsza t.4: Drzewa • Ewa Mańkowska-Grini, EMG 2018

10-048 Zabytki architektury polskiej t.1 • Bartłomiej Kaczorowski, WSiP 1998

10-049 Zabytki architektury polskiej t2 • Bartłomiej Kaczorowski, WSiP 1998

10-050 Zabytki architektury polskiej t.3 • Bartłomiej Kaczorowski, WSiP 1998

10-051 Zabytki architektury polskiej t.4 • Bartłomiej Kaczorowski, WSiP 1998

10-052 Arcydzieła światowej architektury t.1 • Will Pryce, Zielona Sowa 

10-053 Arcydzieła światowej architektury t.2 • Will Pryce, Zielona Sowa 

10-054 Arcydzieła światowej architektury t.3 • Will Pryce, Zielona Sowa 

10-055 Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Saska Kępa • red. Jakub Jastrzębski, Grzegorz Mika, Fundacja Hereditas 2023

10-056 Przewodnik architektoniczny Osiedla Boenerowo • red. Igor Mazur, SA WAPW 2023

10-057 EP31, Grospierre, Cymer, Teatr Komuna Warszawa • Grzegorz Laszuk, Komuna Warszawa 2023

10-058 Zgruzowstanie. Przeszłość i przyszłość ruin w architekturze • Adam Przywara, Muzeum Warszawy 2023

10-059 Hans Scharoun’s Czech Students • Muzeum Architektury we Wrocławiu

10-060 Antynomie współczesnej architektury sakralnej • Cezary Wąs, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2008

10-062 Układanka. Projekty i realizacje Leszka Zdeka • Aleksandra Czupkiewicz, Łukasz Wojciechowski, Muzeum Architektury we Wrocławiu

10-063 Galeria jednego projektu. Architektura polska początku XXI wieku • Urszula Gołota, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2007

10-064 Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce • Jacek Purchla, Żanna Komar, Międzynarodowe Centrum Kultury 2020

10-065 On i ja. O architekturze i Le Corbusierze • Jerzy Sołtan, Centrum Architektury 2020

10-066 Tożsamość. 100 lat polskiej architektury • opracowanie zbiorowe, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2019

 

15. URBANISTYKA

15-001 Miasto wobec wyzwań. Jak odnaleźć pragnienie życia w mieście? • Pierre-Andre de Chalendar, Wysoki Zamek 2021 

15-002 Rany pamięci. Ślady zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii miasta • red. Anna Jagiellak, Paulina Świątek, Miasto Stołeczne Warszawa 2019 

15-003 Miasto archipelag. Polska mniejszych miast • Filip Springer, Karakter 2016

15-004 Blok jako dzieło sztuki • Dorota Jędruch, Universitas 2020

15-005 Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka • Iwona Sagan, Scholar 2017

15-006 Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL • Emilia Kiecko, Fundacja Bęc Zmiana 2018

15-007 Język Miast • Deyan Sudjic, Karakter 2017

15-008 Archistorie. Jak odkrywać przestrzeń miast? • Radosław Gajda, Natalia Szcześniak, Znak 2018

15-009 Miasta dla ludzi • Deyan Sudjic, Karakter 2017

15-010 Architekura, Urbanistyka, Sztuka • Sławomir Gzell, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

15-011 Jak rowery mogą uratować świat • Peter Walker, Wysoki Zamek 2018

15-012 Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery • Aleksandra Jędrzejczak, Wydawnictwo Naukowe UAM 2007

15-013 Polska Średnich Miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce • Przemysław Śleszyński, Klub Jagielloński 2018

15-014 Architektki. Czy kobiety zaprojektują lepsze miasta? • Agata Twardoch, Grupa Wydawnicza Foksal 2022

15-015 Miasta–ogrody jutra • Ebenezer Howard, Instytut Kultury Miejskiej 2015

15-016 Jane Jacobs. Wielkie małe plany • Jane Jacobs, Centrum Architektury 2016

15-017 Le Corbusier. Urbanistyka • Le Corbusier, Centrum Architektury 2015

15-018 Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia • Łukasz Bukowiecki, Martyna Obarska, Xawery Stańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014

15-019 Wielkie plany w rękach obywateli. Na koalicyjnym szlaku • Artur Jerzy Filip, Fundacja Bęc Zmiana 2019

15-020 Karta Ateńska • Le Corbusier, Centrum Architektury 2017

15-023 Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku • red. Sławomir Gzell, Akapit 2002

15-024 Urban Guide • Magda Świć, Paweł Rafa, Labelpunks Publishing House 2018

15-025 System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego • Agata Twardoch, Fundacja Bęc Zmiana 2019

15-026 Przestrzeń Elementarna • Jan Szpakowicz, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2021

15-027 Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast • Joseph Rykwert, Międzynarodowe Centrum Kultury 2022

15-028 Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR • red. Andrzej Skolimowski, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022